Wyruszyła 36. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Pod hasłem „Prowadź nas Duchu Święty” wyruszyli pielgrzymi, którzy do przebycia mają ponad 350 km. Do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze dotrą 14 sierpnia, w przeddzień uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Tegoroczna 36. Piesza Pielgrzymka Zamojsko-Lubaczowska na Jasną Górę w swoją podróż zabrała wyjątkowy dar jakim jest flaga Rzeczypospolitej Polskiej przekazana pielgrzymom przez Prezydenta Polski Andrzeja Dudę– o czym w osobnej informacji TUTAJ.

Dodajmy, że historia Pielgrzymki Zamojskiej sięga 1982 roku. Zamość znajdował się wówczas w diecezji lubelskiej, skąd wędrowała już od kilku lat pielgrzymka na Jasną Górę. Przedstawiciele Kurii Biskupiej zaproponowali, aby ziemia zamojska stała się kolebką nowej pielgrzymki do Częstochowy. Organizację jej powierzono ks. Czesławowi Galkowi, ówczesnemu wikariuszowi w zamojskiej kolegiacie.

Pierwsze pielgrzymki były bardzo liczne, gromadziły dzieci, młodzież i starszych. W latach dziewięćdziesiątych w Pielgrzymce Zamojskiej brali liczny udział mieszkańcy Ukrainy, również skauci francuscy i wielokrotnie, osoby pochodzące z Anglii, Francji, czy nawet Kanady. Był to czas wielkiego rozkwitu ruchu pielgrzymkowego. W latach 1996 – 2000 organizatorem pielgrzymki był ks. Błażej Górski. Jedną z licznych pielgrzymek była pielgrzymka w 1999 roku. Był to rok spotkania z Ojcem Świętym w Zamościu 12 czerwca. Od 2001 roku pielgrzymce przewodniczył ks. kan. Tadeusz Bastrzyk, ojcem duchownym pielgrzymki był ks. Jacek Rak. W latach 2010 – 2012 pielgrzymką kierował ks. Marcin Zaburko. Pielgrzymka Piesza na stałe jest wpisana w liturgiczny kalendarz diecezji. Jest to okazja do pogłębienia wiary i jej manifestacji.

Pod hasłem „Prowadź nas Duchu Święty” wyruszyła 36 Piesza Zamojsko-Lubaczowska – pielgrzymka.

Pod hasłem „Prowadź nas Duchu Święty” wyruszyła 36 Piesza Zamojsko-Lubaczowska – pielgrzymka. Pielgrzymi,do przebycia mają ponad 350 km. do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Opublikowany przez Życie Zamościa Czwartek, 2 sierpnia 2018

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.