Wizyta konsula Austrii w Zamościu

Na zaproszenie zamojskiego oddziału Towarzystwa Polsko Austriackiego (TPA) 24 maja br. Zamość odwiedził Piotr Majchrzak Konsul Honorowy Republiki Austrii rezydujący w Lublinie.

W Muzeum Zamojskim (ul. Ormiańska 30) o godz.10.00 odbyło się  spotkanie otwarte   członków zamojskiego oddziału TPA z Konsulem i Dyrekcją Muzeum.  Jak powiedział z-ca dyr. Muzeum Piotr Kondraciuk spotkanie to nie przypadkowo odbywa się w taj sali, ponieważ jedną z głównych ekspozycji jest obraz Rejtan wg Matejki- Georga Fischhofa. Wiedeń 1896 pokazuje związki polsko-austriackie  Na spotkaniu omawiane były m.in. obszary współpracy Konsula z zespołem badawczo naukowym Muzeum Zamojskiego przy realizacji projektu obejmującego zinwentaryzowanie i naukowe opracowanie pochówków żołnierzy amii austro – węgierskiej poległych podczas I wojny światowej na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny (w tym Zamojszczyzna). Jest to temat zainicjowany przez zamojskich członków TPA a jego realizację przewiduje się w najbliższych dwu latach. Ponad to omówione zostały propozycje współpracy pomiędzy instytucjami Austrii (m.in. w Wiedniu i Grazu) i  Muzeum Zamojskim w zakresie wymiany informacji o zabytkach (m.in. stare dokumenty i plany) dotyczące Zamojszczyzny.

O godz.11.00 Piotr Majchrzak Konsul Honorowy Republiki Austrii spotkał się z Prezydentem Miasta Andrzejem Wnukiem gdzie omówione zostały m.in. możliwości promocji Miasta Zamościa w Austrii w obszarach kultury i gospodarki.

Konsul gościł również w  Państwowej Szkole Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Zamościu. Ta szkoła jest rzadkim w Polsce przykładem bardzo udanej rewitalizacji starego klasztoru na cele artystycznej placówki edukacyjnej. W przyszłym roku zamojska Szkoła Muzyczna obchodzić będzie swój jubileusz 70-lecia, co daje świetny pretekst do ukazania cząstki jej dorobku podczas koncertu popisowego uczniów przed zaproszoną publicznością z udziałem Konsula. Omawiane miały być z Konsulem tematy związane z promocją i ewentualnym wsparciem absolwentów zamojskiej Szkoły Muzycznej w największych ośrodkach muzycznych Austrii (Wiedeń, Grazu, Salzburg)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *