Więcej infrastruktury LHS PKP dla Zamojszczyzny

W Hotelu Artis & Spa 5 grudnia 2016 r. o godz.11.00 odbyła się konferencja prasowa n/t. ,, Osiągnięcia i plany inwestycyjne PKP LHS sp. z o.o. oraz inwestycje kolejowe w regionie.

W związku z pracami nad nową strategią spółki odnowiono proces inwestycji w infrastrukturę.
Planowana jest modernizacja taboru i kolejne modernizacje na stacjach, których efektem będzie poprawa warunków przewozowych dla jej kontrahentów oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników kolejowych. Spółka jest również aktywna na arenie międzynarodowej: PKP LHS niedawno przystąpiła
do korytarza transportowego łączącego Azję z Europą – TMTM.

O inwestycjach i planach spółki mówili ;
Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP LHS sp. z o.o.
Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP
Dariusz Sikora, Członek Zarządu PKP LHS sp. z o.o.

Wzrośnie znaczenie Zamojszczyzny dzięki rozwojowi infrastruktury. PKP LHS informuje o wzroście przewozów kolejowych na linii szerokotorowej, podpisaniu umów na modernizację dwóch stacji oraz o udziale w budowie Nowego Jedwabnego Szlaku, łączącego Chiny z Europą. Skomunikowanie Zamościa poprawią również inwestycje kolejowe realizowane na sieci normalnotorowej.

– Rola PKP LHS dla Zamościa i całej Lubelszczyzny jest bardzo ważna. Jestem wdzięczny, że Zarząd Spółki realizując swoje cele biznesowe nie zapomina o działaniach na rzecz regionu, a znaczna część zaplanowanych przez Spółkę inwestycji zostanie zrealizowanych na Zamojszczyźnie. Wpisuje się to w założenia Strategicznego Planu Terytorialnego. Mam nadzieję, że lokalni przedsiębiorcy wykorzystają powstające dzięki tym inwestycjom szanse rozwoju – mówi Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sławomir Zawiślak.

Spółka PKP LHS uruchamia proces inwestycji w infrastrukturę i planuje modernizację taboru. Celem programu inwestycyjnego jest zwiększenie przepustowości linii, poprawa bezpieczeństwa kolejarzy oraz podniesienie jakości świadczonych usług. Działania Zarządu znajdują odzwierciedlenie w wynikach przewozowych Spółki. W okresie styczeń-październik br. wyniosły one ponad 8 mln ton towarów, co stanowi 2% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jest to wynik wzmożonej pracy przewozowej.

Dziękuję za wsparcie Zamościa i rozwoju infrastruktury kolejowej Panu Posłowi Sławomirowi Zawiślakowi. Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli możemy umacniać rolę i znaczenie Zamościa na kolejowej mapie Polski – mówi Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP LHS. Planujemy dalszą modernizację infrastruktury i taboru, z myślą o rozwoju tego regionu. Zamierzamy również być partnerem dla lokalnej społeczności i przedsiębiorców, którzy planują rozwój eksportu na Wschód – dodaje Prezes Zbigniew Tracichleb.

PKP LHS uruchamia program modernizacji, dzięki któremu w ubiegłych latach mogła zapewnić na wielu odcinkach najwyższą w Polsce rozkładową prędkość 80 km/h. W październiku i listopadzie Zarząd Spółki podpisał dwie istotne umowy na modernizację systemów sterowania ruchem kolejowym – na stacjach Zamość-Bortatycze LHS (o wartości 24 mln zł netto) i Sławków LHS (33 mln zł netto).W planach na kolejne lata jest natomiast rozbudowa stacji Hrubieszów LHS (o wartości ok. 53 mln zł), budowa nowej stacji Zamość Majdan LHS z mijanką szerokotorową i placem przeładunkowym, który zwiększy możliwości przeładunkowe w Zamościu i może być szansą rozwoju dla lokalnych firm.

Spółka rozpoczęła działania mające na celu włączenie linii w Nowy Jedwabny Szlak. Jako pierwsza polska firma PKP LHS przystąpiła do Międzynarodowego Transkaspijskiego Korytarza Transportowego TMTM. Jest to szansa na zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy UE i Chinami w tranzycie przez terytorium Polski i poszerzenie możliwości dla terminala PKP LHS w Sławkowie, który jest najdalej na Zachód wysuniętym punktem linii szerokotorowej, oferującym kontrahentom bardzo szerokie możliwości spedycyjne, wraz z usługą „door to door”.

Masa towarów transportowanych drogą morską z rejonu Azji i Oceanii do Unii Europejskiej sięgnęła w 2015 r. blisko pół miliarda ton. Przeładunki w polskich portach wyniosły 70 mln ton, z czego ok. 10 % stanowiły towary z Azji. Przystąpienie PKP LHS do TMTM daje szansę na przejęcie chociaż ułamka tego strumienia towarów przez polską kolej. Jest to zatem ogromna szansa. Ze względu na dogodne położenie Polski na szlaku tranzytowym PKP LHS może być bramą ze Wschodu na Zachód.

Oprócz planów rozwoju linii szerokotorowej, modernizacja obejmie również linie normalnotorowe. W październiku PKP SA ogłosiła kolejny etap inwestycji dla Polski Wschodniej. W ramach programu modernizacji na sieci PKP PLK powstanie łącznica kolejowa w Rejowcu, dzięki czemu skróci się czas przejazdu między Lublinem a Zamościem. Trwają również rozmowy w sprawie łącznicy w Zawadzie. W 2017 ma również ruszyć przebudowa linii kolejowej nr 68 Lublin – Stalowa Wola. Planowane są także prace remontowe na ciągu komunikacyjnym Rejowiec – Zawada – Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola. Dzięki realizowanym inwestycjom bezpośrednie, codzienne pociągi dalekobieżne już na początku 2017 r. połączą Zamość z Rzeszowem, Krakowem, Poznaniem i Szczecinem.

PKP LHS (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.) zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii nr 65, oferuje usługę trakcyjną i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Linia nr 65 to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej na zachód wysuniętą linią szerokotorową w Europie. Łączy kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Linia nr 65 liczy prawie 400 km i umożliwia transport towarów bez konieczności ich przeładunku na granicy oraz prowadzenie ciężkich składów całopociągowych. (Hałasa Agnieszka)

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *