VII edycja Interdyscyplinarnego Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny”

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.”

Te mądre słowa Jana Pawła II stanowią przesłanie organizatorów Interdyscyplinarnego Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny” – Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu oraz Muzeum Zamojskiego w Zamościu. 28 kwietnia 2016 r. odbyła się już VII edycja tego konkursu, który adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Miasta Zamość oraz powiatu zamojskiego. W obecnym roku odbył się on pod Honorowym Patronatem:

  • Prezydenta Miasta Zamość

  • Lubelskiego Kuratora Oświaty

  • Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lubinie

  • Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Zamościu

Finał konkursu poprzedzony jest szeregiem działań. Uczniowie muszą przygotować prace plastyczne i literackie na wyznaczony przez organizatorów temat. Szkoły, które zgłoszą się do konkursu, mogą również skorzystać z bezpłatnych lekcji muzealnych, które przeprowadza Pani Maria Rzeźniak – starszy kustosz Muzeum Zamojskiego. Często podczas takich spotkań młodzież ma okazję poznać nieznane im wydarzenia z historii swojej rodziny, ostatnio jedna z uczennic Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu dowiedziała się o losach swojego stryjecznego pradziadka – Wiktora Naklickiego, żołnierzu AK, który zginął w walce pod Lasowcami.

Każda edycja konkursu ma swój dodatkowy, przewodni temat. W obecnym roku, już po raz drugi, szczególną uwagę poświęcono bohaterom książki Wiktora Zawady pt.: „Kaktusy z Zielonej ulicy”. Są nimi dzieci, które podczas II wojny światowej mieszkały w Zamościu. Realia życia podczas okupacji sprawiły, że musiały szybko dorosnąć. Zorganizowały się w wojsko o nazwie „Kaktusy” i szybko z łobuziaków zamieniły się w mądrych patriotów, wykorzystując swoją dziecięcą wyobraźnię w walce z wrogiem.

Konkurs wiedzy historycznej odbył się podczas wycieczki po Zamościu, która przebiegała śladami Katusów. Jak zwykle przewodnikiem była pani Maria Rzeźniak, która również przygotowała pytania konkursowe oraz przewodniczyła pracom komisji sprawdzającej. Trasa wycieczki przebiegała m.in. ul. Żdanowską, ul. Wiśniową, wzdłuż Łabuńki do śluzy koło dawnej elektrowni, a następnie do Rotundy. W każdym z tych miejsc pani Maria Rzeźniak opowiadała o realiach życia w okupowanym Zamościu w odniesieniu do Kaktusów.

Na końcu wycieczki na uczestników konkursu czekała miła niespodzianka. Pan Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego , w ramach nagrody za udział w konkursie, umożliwił im obejrzenie w Prochowni fantastycznego 3D wideo mappingu, do którego bazą stała się makieta Twierdzy Zamość.

Po filmie wszyscy zostali zaproszeni do Pizzerni GROTEX, gdzie mogli trochę odsapnąć po długiej wycieczce i posilić się pyszną, gorącą pizzą.

Podczas oficjalnego finału wśród honorowych gości znaleźli się: Pani Agnieszka Kowal – Dyrektor Wydziału Oświaty Miasta Zamość, Pan Jan Lelonek – Kierownik Zamiejscowego Oddziału w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, mjr Tadeusz Kopeć oraz kpt. Józef Łaba, którzy reprezentowali ŚZŻAK Odział w Zamościu, Pani Mirosława Kowalska – właścicielka PALETY. Sklepu Zaopatrzenia Artystów Plastyków, fundatorka Nagrody Głównej w konkursie plastycznym oraz Pan Piotr Kondratiuk – Z-ca Dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu.

Uroczystość podsumowania konkursu rozpoczęła się wystąpieniem Pani Jolanty Krywko – Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu, która przywitała wszystkich zgromadzonych oraz odczytała list od Pana Sławomira Zawiślaka – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który ze względu na obowiązki nie mógł osobiście przybyć na finał.

Do konkursu przystąpiło 14 drużyn z 13 szkół podstawowych Miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

W kategorii – PRACA PLASTYCZNA nagrody i wyróżnienia zdobyli:

Nagroda Główna – Kinga Zwolak ze Szkoły Podstawowej w Łabuniach (n-l Celina Zwolak)

II Miejsce – Monika Barczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu (n-l Dorota Kowalczyk)

III Miejsce – Emilia Kowalska z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie (n-l Ewa Nogas)

Wyróżnienie – Gabriela Kurys ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu (n-l Iwona Gałecka)

Wyróżnienie – Konrad Glinka z Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu (n-l Krystyna Kopciowska)

W kategorii – PRACA LITERACKA nagrody i wyróżnienie zdobyli:

Nagroda Główna – Katarzyna Jaczyńska z I Społecznej Szkoły Podstawowej w Zamościu (n-l Marta Wiśniewska)

II Miejsce – Roksana Sachajko ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu (n-l Dorota Kowalczyk)

III Miejsce – Emilia Kuczmowska ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu (n-l Iwona Gałecka)

Wyróżnienie – Izabela Borys z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie (n-l Edyta Wojtasiuk)

W kategorii – TEST WIEDZY nagrody zdobyli:

I Miejsce – Paulina Dziuba, Kamil Rogalski i Piotr Monastyrski ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (n-l Monika Paska)

II Miejsce – Aleksandra Karpińska, Aneta Adamczuk i Michał Paszt z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie (n-l Ewa Nogas)

III Miejsce – Mateusz Grajeta, Katarzyna Jczyńska i Gabriela Obszańska z I Społecznej Szkoły Podstawowej w Zamościu (n-l Marta Wiśniewska)

Została również przyznana Nagroda Główna dla uczestnika, który indywidualnie zdobył największą ilość punktów. Zdobyła ją Weronika Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu (n-l Małgorzata Malicka)

Konkurs przebiegał w bardzo miłej i twórczej atmosferze. Młodzież biorąca w nim udział wykazała się ogromną wiedzą na temat wojennych losów Zamojszczyzny oraz jej mieszkańców i wielką wrażliwością na tę trudną tematykę. Należą się też podziękowania nauczycielom, którzy podjęli się trudu przygotowania ich do konkursu, pomimo tego, że zakres materiału zdecydowanie wykracza poza podstawę programową szkoły podstawowej.

Za całą logistykę konkursu odpowiedzialne były Pani Małgorzata Drozd oraz Pani Marta Słomianowska, nauczycielki Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu.

Info. i foto.: SP Nr 7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *