VI Zamojskie Spotkania Hematologiczne i dziesięciolecie oddziału

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

23 października br. odbyły się VI Zamojskie Spotkania Hematologiczne. Konferencja została zorganizowania przez Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. przy współudziale Kliniki Hematoonkologii I Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów pod honorowym patronatem eksperta w dziedzinie hematoonkologii prof. Anny Dmoszyńskiej oraz prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka.

Konferencję rozpoczęła sesja poświęcona zagadnieniom odporności i zakażeniom u pacjentów chorych na nowotwory krwi. Po omówieniu przyczyn i rodzajów zaburzeń odporności w chorobach onkohematologicznych, w praktyczny sposób przedstawiono zalecenia dotyczące szczepień oraz profilaktyki przeciw infekcyjnej u pacjentów z tymi chorobami.

Po części oficjalnej uroczystego otwarcia przedstawiano propozycje leczenia metronomicznego w chorobach nowotworowych, a główna sesja konferencji poświęcona była napotykanym w praktyce problemom tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej w diagnostyce pacjentów podejrzanych o nowotwór hematologiczny.

Konferencja była połączona z obchodami Jubileuszu 10-lecia Oddziału Hematologicznego. Podsumowania działalności oddziału dokonał ordynator Sławomir Górnik. Zaangażowanie w rozwój oddziału zostało docenione przez marszałka Województwa Lubelskiego, który przyznał odznaczenia i wyróżnienia. Odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” otrzymał ordynator oddziału hematologicznego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sławomir Górnik.

Grawertonami okolicznościowymi wyróżnieni zostali: pielęgniarka oddziału hematologicznego Małgorzata Janda, zastępca ordynatora Renata Kasza i  lekarz oddziału Mirosław Polak. Dyplom marszałka otrzymały: Marta Harasim, Agnieszka Kajzer-Goździewska, Małgorzata Kowalska, Barbara Maksymiuk, Renata Pałka, Bożena Rusinek.

Info. i foto.: Newsletter Zamościa 04/10/2015

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *