Uroczystości Dnia Chorego w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 13.02.2015

Z racji obchodzonego w dniach 11 i 13 lutego br. Dnia Chorego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, podsumowano najważniejsze ubiegłoroczne przedsięwzięcia i wydarzenia przeprowadzone w szpitalu, w tym obchody jubileuszu XX–lecia szpitala.

Wręczono kolejne odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dla osób zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu oraz za zasługi dla ochrony zdrowia przez Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, uzyskane certyfikaty potwierdzające utrzymanie ciągłości wdrożenia zewnętrznych systemów oceny jakości oraz zdobyte kolejne dwa nowe certyfikaty. Ponadto wręczono dyplomy uznania dla Pracowników przyznane przez dyrekcję szpitala.

Pierwszy dzień obchodów rozpoczęto Mszą św. w intencji chorych i pracowników służby zdrowia, której przewodniczył biskup Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Biskup także nawiedził chorych na oddziałach szpitalnych. Odbył się akt poświęcenia przeprowadzonych inwestycji w 2014 r. i uroczyste przecięcia wstęgi z udziałem Arkadiusza Bratkowskiego członka Zarządu Województwa oraz dyrekcji i szefów poszczególnych jednostek szpitala.

W ubiegłym roku w szpitalu pomyślnie przeprowadzono inwestycje za ok. 2,5 mln. zł., głównie dzięki wsparciu Samorządu Województwa Lubelskiego oraz środków własnych. Udało się zakończyć i uruchomić zmodernizowane całodobowe lądowisko dla helikopterów, którego koszt wyniósł ok. 725 tys. zł., z czego aż 650 tys. zł. wyniosło wsparcie Samorządu Województwa Lubelskiego. Dzięki skutecznym negocjacjom, nowoczesną aparaturę do diagnostyki endoskopowej o wartości 2 mln. zł., udało się zakupić za ok. 915 tys. zł. W szpitalu „papieskim” w Zamościu stworzono referencyjny ośrodek endoskopowy, który jest jednym z najlepiej wyposażonych w Województwie Lubelskim. Do wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni dokupiono nowoczesny sterylizator plazmowy za prawie 420 tys. zł. Zgodnie z przyjętym planem odnawiania oddziałów szpitalnych przez dyrekcję placówki, przeprowadzono generalny remont Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, którego koszt wyniósł ok. 420 tys. zł. Wyjątkowym punktem obchodów Dnia Chorego było uroczyste poświęcenie nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego zakupionego dla Szpitala i dedykowany Oddziałowi Onkologii Klinicznej przez Fundację Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II. Wartość zakupu aparatu wyniosła ok. 123 tys. zł.

Drugiego dnia obchodów wręczono kolejne odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dla osób zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom Szpitala wręczenia odznaczeń dokonał Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik. Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI – Andrzej Kleinrok; za wybitne zasługi na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy organizacyjnej i działalności społecznej KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI – Andrzej Mielcarek; za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – Krzysztof Gąsiorek oraz MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – Adam Harasimiuk. Ponadto, postanowieniem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza za zasługi dla ochrony zdrowia ODZNAKĄ HONOROWĄ odznaczony został – Adam Harasimiuk.

Dodatkowo, dyrekcja szpitala wyróżniła 107 pracowników dyplomami uznania w związku z zakończeniem obchodów jubileuszu.

Podczas gali także podsumowano zrealizowane projekty w 2014 r. W imieniu Zarządu Fundacji Szpitala prezes Zarządu i jednocześnie Przewodniczący Rady Społecznej Bogdan Kawałko dokonał aktu przekazania zakupionego aparatu USG dla Szpitala, dedykowany Oddziałowi Onkologii Klinicznej. Podziękował także Panu Janowi Kraczkowi dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz wszystkim Nadleśniczym, którzy przekazali środki dla Fundacji na zakup tego aparatu.

Ponadto, na piątkowej uroczystości Bartosz Ratowski, dyrektor zarządzający jednostki certyfikującej United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o., wręczył oficjalnie certyfikaty potwierdzające utrzymanie ciągłości wdrożenia zewnętrznych systemów oceny jakości potwierdzających zgodności Systemu Zarządzania Jakością z Normą ISO 9001:2008, zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z Normą ISO 14001:2004, zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z Norma PN-N 18001:2004, zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z Normą ISO 27001:2005 oraz pierwsze certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z Normą OHSAS 18001:2007 i potwierdzenia zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności z Normą ISO 2200:2005.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Fotorelacja Janek Cios

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.