UPZ stała się Akademią Zamojską

1 września br. na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. została utworzona AKADEMIA ZAMOJSKA na bazie Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Rektorem Akademii Zamojskiej jest dr hab. Paweł Skrzydlewski.

Paweł Skrzydlewski jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profesorem PWSZ w Chełmie.

Na podstawie rozprawy pt. „Wolność człowieka i sposób jej realizacji w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego” uzyskał w 1999 r. stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, a następnie w 2014 r. na podstawie dorobku oraz rozprawy habilitacyjnej „Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Dr hab. Paweł Skrzydlewski przez wiele lat był związany z Wydziałem Filozofii KUL oraz PWSZ w Chełmie. Od 2020 r. pełni funkcję doradcy Ministra Edukacji i Nauki.

Dr hab. Paweł Skrzydlewski jest promotorem prac licencjackich i magisterskich, autorem przeszło 250 publikacji naukowych, w tym monografii, artykułów i haseł encyklopedycznych. Uczestniczył w wielu projektach badawczych, w tym m.in. „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku”, a także był kierownikiem merytorycznym i pomysłodawcą projektu „Nie broda czyni filozofa”.

Zainteresowania badawcze dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego koncentrują się w obszarach: filozofii wychowania i edukacji, antropologii filozoficznej, filozofii kultury i cywilizacji, filozofii prawa, filozofii polityki.

Dane kontaktowe do uczelni pozostają bez zmian. Korespondencję prosimy kierować na adres: Akademia Zamojska, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, e-mail: rektorat@upz.edu.pl.

Wszystkie zmiany wizualne związane z utworzeniem Akademii Zamojskiej wprowadzane będą sukcesywnie. /info.UPZ/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.