Trwają „Spotkania z historią” – filmy walczą o sympatię jury i publiczności

10 konkursowych filmów dokumentalnych obejrzeli dzisiaj (17 sierpnia) w Centrum Kultury Filmowej Stylowy zgromadzeni na projekcjach 6. Zamojskiego Festiwalu Filmowego.

Wśród dzisiejszych projekcji znalazły się:

-Dziwny rok 1968, reż. G. Sieczkowski

Film „Dziwny rok 1968” opowiada o tym jak wiele zjawisk kryje się pod pojęciem Marca’68. To wydarzenia, często bardzo od siebie odległe, które – niekiedy w dramatycznych okolicznościach – miały swoja kulminację właśnie w 1968 roku.

-Wydarzenia Zielonogórskie 1960 – Bitwa o Dom Katolicki, reż. R. Bryll

Film jest pierwszym, który powstał w oparciu o rekonstrukcję zdarzeń sprzed 57 lat. 30 maja 1960 roku w Zielonej Górze doszło do jednego z największych w okresie PRL-u buntów Polaków przeciwko władzom komunistycznym. 5000 zielonogórzan stanęło w obronie Domu Katolickiego. Milicja krwawo stłumiła walki, aresztowała kilkaset osób. Przez kilka następnych dekad wydarzenia wymazywano z kart historii. Uczestnicy wydarzeń bali się latami mówić o przeszłości. Film jest hołdem oddanym ludziom, którzy przez 50 lat skrywali w sobie pamięć tamtych dramatycznych dni.

-Zacheusz, reż. P. Buczak, P. Puton

Film jest dokumentem ukazującym niezwykłe losy Zacheusza Pawlaka (1922-1991) – harcerza, żołnierza Armii Krajowej, więźnia Majdanka, po wojnie znanego radomskiego lekarza. Obraz powstał w Studiu Filmowym Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu jako kolejna produkcja z cyklu “Portrety Radomskie”, ukazującego wybitne i zasłużone, ale często zapomniane postacie naszego miasta.

-Bieżeńcy 1915-1922, reż. J. Kalina

Latem 1915 r. wycofująca się przed Niemcami carska armia zmusiła do ucieczki ponad 3 mln głównie prawosławnych mieszkańców zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego. Ci, którzy przeżyli, trafiali w głąb Rosji, w tym na Syberię. Termin „bieżeństwo” określający to historyczna wydarzenie oznacza po rosyjsku właśnie masowy exodus.

-Atlas Niepodległości, reż. P. Kuciński

Film jest próbą opisania 11 lat z historii Polski, które zaważyły na tożsamości narodowej Polaków. Akcja rozpoczyna się w roku 1908 wydaniem we Lwowie przez kartografa Eugeniusza Romera podręcznika szkolnego wraz z Atlasem Geograficznym, a kończy podpisaniem Traktatu Pokojowego w Wersalu w 1919 r.

-Śladami bieszczadzkich wampirów, reż. G. Gajewski (30’)

Niezwykła opowieść o bieszczadzkich tradycjach i obyczajach inspirowanych lękiem przed wampirami.

-Jako w niebie, tak i w Komańczy, reż. M. Wójcik, B. Miszczak

Dokument fabularyzowany przedstawiający historię internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Film przybliża dotychczas mało znany, a jakże ważny okres z życia Prymasa Tysiąclecia.

-Pamiątki, reż. J. Polak, D. Kopiec

Opowieści o domowych przedmiotach najcenniejszych, bo przekazywanych z pokolenia na pokolenie, bo przechowywanych z wielką pieczołowitością, a czasem po prostu zapomnianych. Dotknięte ciepłą dłonią otrzymują nowe życie, odzyskują treść i ważność. To dzieło wspólnej pracy trzech pokoleń – dziadków, rodziców, ich dzieci i wnuków.

-Życie solidarnością pisane, reż. E. Górska

Dokumentalny portret Grażyny Przybylskiej-Wendt – jedynej kobiety w Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, lekarki, działaczki społecznej, radnej miasta Płocka i poetki – oparty na jej życiowym doświadczaniu mocy solidarności.

-Nieobojętni, reż. M. Krzszkowski, B. Wasztyl

Fabularyzowany dokument opowiadający nieznaną historię działań Armii Krajowej (przede wszystkim oddziału „Sosienki” i „Garbnik”) i zwykłych mieszkańców Oświęcimia i okolic niosących ofiarną pomoc więźniom KL Auschwitz.

Także dzisiaj swojego faworyta do Nagrody Publiczności wskazywać mogli widzowie.

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *