Trwa rewitalizacja Rotundy Zamojskiej

Na zlecenie Miasta Zamość, zadaniem zajmują się dwie firmy. Prace konserwatorskie, a także roboty w branżach budowlano-konstrukcyjnej i elektrycznej przeprowadza firma LUBREN z Lublina. Druga – PAG Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wykonuje roboty budowlane w branżach teletechnicznej i elektroenergetycznej.

Do tej pory m.in. oczyszczono cegły z zabrudzeń powierzchniowych, uzupełniono ubytki, przeprowadzono również laserunkowe scalanie kolorystyczne.

– Każda z cegieł ma inny odcień, inne wypalenie, staramy się zachować oryginalny charakter ceglanego wystroju- wyjaśnia kierownik prac konserwatorskich Karol Nawrocki.

Projekt pn. “Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej” zakłada m.in. remont oraz prace konserwatorskie i restauratorskie, konserwację elementów i detali mających wartość historyczną, rozbudowę ekspozycji muzealnej poprzez wyposażenie jej w nowe plansze informacyjne, zdjęcia, filmy, prezentacje dotyczące tragicznej historii tego miejsca. Z myślą o osobach niepełnosprawnych, zaplanowano likwidację barier architektonicznych i przygotowanie informacji w alfabecie Braille’a oraz wykonanie tyflograficznej mapy obiektu.

Całkowita wartość prac wynosi 8,2 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 6,8 mln zł. Swój wkład merytoryczny i finansowy w realizację projektu mają: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz Stowarzyszenie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Zamość.

 ( inf. i fot. UM Zamość)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.