„Szprycha” CPK nr 5: Trawniki – Zamość – Bełżec. Linia dotrze aż do granicy z Ukrainą

Dzisiaj ( we wtorek) 13 września 2022 r., o godz. 10:00 Hotelu Zamojski Zamościu, odbyła się  konferencja prasowa, na której  padły pytania;

Jakie jest zaawansowanie prac nad studium wykonalności (STEŚ) dla linii CPK Trawniki – Krasnystaw – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec?
Kiedy zostanie ogłoszony wariant inwestorski dla tego odcinka?
W jaki sposób linia CPK przejdzie w okolicach 
Bełżca i czy zostanie doprowadzona do granicy z Ukrainą?

 

Budowa „szprychy” CPK nr 5: Trawniki – Zamość – Bełżec.
Linia dotrze aż do granicy z Ukrainą. Wariant inwestorski przed końcem roku

Linia Trawniki – Bełżec.
W IV kwartale z czterech przebiegów wybierzemy jeden

Wariant inwestorski i wniosek o decyzję środowiskową

 

 • Dla ok. 100-kilometrowego  odcinka tzw. „szprychy” CPK nr 5, czyli  linii kolejowych nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56  Wólka Orłowska – Zamość – Bełżec spółka Centralny Port Komunikacyjny jest obecnie w zaawansowanej fazie przygotowań studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) – czyli w uproszczeniu: studium wykonalności.
 • W tej chwili trwają prace projektowe dla czterech wariantów tego odcinka. Celem STEŚ jest opracowanie dla linii kolejowej CPK specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem jej wariantu inwestorskiego, czyli rekomendowanego przebiegu.
 • W rejonie Zamościa trzy z czterech wariantów zakładają budowę tunelu o długości ok. 6 km, a także podziemnego dworca w centrum miasta. Takie rozwiązanie pozwoliłoby przejść bezkolizyjnie pod zabytkową częścią miasta, a także zminimalizowałoby ewentualne kolizje z zabudową.
 • Wybór wariantu inwestorskiego powinien zakończyć się w  IV kwartale tego roku. W przyszłym roku wariant inwestorski – wraz z wariantami alternatywnymi – spółka CPK włączy do wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) o decyzję środowiskową. Jej uzyskanie to będzie ważny etap poprzedzający wniosek o decyzję lokalizacyjną i wniosek o pozwolenie na budowę, a następne właściwą realizację.
 • Nowość jest taka, że szprycha nr 5, nie skończy się w Bełżcu, jak było to pierwotnie planowane, ale zostanie wybudowana do granicy z Ukrainą. Dodatkowy odcinek z Bełżca do granicy będzie miał ok. 15 km. Stąd w przyszłości – jeśli zapadnie taka decyzja – będzie można ją przedłużyć do Lwowa, a docelowo do Kijowa.
 • Dzięki wydłużeniu linii do granicy możliwe będzie zaproponowanie przez CPK wariantów omijających Bełżec. W tym celu spółka koryguje obecnie warianty na odcinku między Zamościem i granicą polsko-ukraińską. Jest to wyjście naprzeciw propozycjom mieszkańców tej miejscowości, obawiających się wyburzeń. Kolizje z zabudową mieszkalną w Bełżcu byłyby nie do uniknięcia,  gdyby linia kończyła się w tym mieście.
 • Jak wynika z obowiązujących harmonogramów, linia Trawniki – Bełżec ma zostać wybudowana do końca 2032 r. w dwóch etapach:
  • Trawniki – Zamość: do końca I kwartału 2030 r.
  • Zamość – Bełżec – granica polsko-ukraińska: do końca III kwartału 2032 r.

Linia Trawniki – Bełżec. Dotychczasowe konsultacje
Studium wykonalności (STEŚ) krok po kroku

 

 • Dla odcinka Trawniki – Bełżec spółka CPK jest po II turze spotkań informacyjno-konsultacyjnych w ramach STEŚ. Od marca do maja tego roku odbyło się w sumie 31 spotkań, w każdej gminie przez którą przechodzi projektowana linia kolejowa (m.in. miasto i gmina Krasnystaw, miasto i gmina Tomaszów LubelskiTrawniki, Łopiennik Górny, Izbica, Nielisz, Zamość, Krynice, Tarnawatka, Bełżec, Adamów, Komarów-Osada, Łabunie, Sitno). Wcześniej – w listopadzie ubiegłego roku – w ramach I tury konsultacji spółka CPK zorganizowała 20 spotkań z mieszkańcami wszystkich gmin, przez które przechodziło siedem ówczesnych wariantów.

 

 • Równolegle do tych spotkań odbywały się rozmowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W ramach I tury (wrzesień-październik 2021 r) i II tury (luty-maj 2022 r.) odbyło się łącznie 29 takich spotkań z samorządowcami.

 

 • Dzięki spotkaniom konsultacyjnym i analizie wielokryterialnej zmniejszyliśmy liczbę wariantów z siedmiu do czterech i opracowaliśmy korekty oraz szczegółowe rozwiązania techniczne (np. dotyczące przebiegów bezkolizyjnych). W trakcie zbierania uwag od mieszkańców każdy z wariantów można było obejrzeć ze szczegółami na interaktywnych mapach na stronie www.cpk.pl

 

 • Spotkania konsultacyjne pomogły w dokonaniu korekt wariantów. Działo się to wszędzie tam, gdzie było to możliwe od strony technicznej, ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.  Efektem konsultacji była m.in. zmiana rozwiązań drogowych na terenie miasta Krasnystaw.

 

 • Dotychczasowe konsultacje, czyli spotkania z samorządowcami i mieszkańcami, nie były wymagane prawem. Wynikały z transparentności procedury inwestycyjnej i z chęci podzielenia się przez CPK z mieszkańcami wiedzą o projekcie już na wstępnym etapie przygotowań. Obligatoryjne konsultacje ze stroną społeczną będą prowadzone przez RDOŚ na etapie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Z Zamościa do Warszawy pociągiem w 2 godziny

Nowe czasy przejazdu i korzyści dla pasażerów

 

 • Docelowo kolejowa „szprycha” CPK nr 5 zapewni skrócenie czasów przejazdu. Dla przykładu z Zamościa do Warszawy przejedziemy pociągiem w 2 godz. 15 min (dziś taka podróż trwa ok. 4  godz. 30 min). Z Tomaszowa Lubelskiego dojedziemy pociągiem dzięki tej inwestycji w 2 godz. 30 min (dziś jest to niemożliwe, ponieważ pociągi do tego miasta nie docierają).

 

 • Na głównym ciągu planowanej linii kolejowej pociągi pasażerskie mają poruszać się z prędkością do 250 km/h (lekkie pociągi towarowe: do 120 km/h). Ponadto na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych.

Z Polski na Ukrainę.

Wydłużenie „szprychy” CPK nr 5 do Lwowa i Kijowa

 

 • Przygotowywany przez spółkę CPK odcinek „szprychy” nr 5 Warszawa – Lublin – Trawniki – Zamość – Bełżec –  granica z Ukrainą (wraz z inwestycjami spółki PKP Polskie Linie Kolejowe) będzie gotowy do przedłużenia w kierunku Lwowa i Kijowa. Taka linia zapewniłaby również możliwość obsługi położonych na jej trasie innych ukraińskich miast, jak np. Tarnopol, Chmielnicki i Winnica.

 

 • Szczegółowo analizujemy potencjał połączenia Kolei Dużych Prędkości w kierunku Lwowa. Wszystkie rozwiązania techniczne po polskiej stronie przygotowywane są w taki sposób, żeby mogły zostać zrealizowane, kiedy tylko zapadnie taka decyzja.

 

 • Wydłużenie odcinka KDP przygotowywanego przez CPK do Lwowa i dalej, wpisuje się w zaprezentowany przez Komisję Europejską plan odbudowy Ukrainy i koncepcję wydłużenia korytarzy TEN-T na terytorium naszego wschodniego sąsiada. Na razie w tej sprawie nie zapadły żadne wiążące decyzje. Proces inwestycyjny będzie mógł się rozpocząć po ewentualnym ustaleniu na szczeblu międzyrządowym formuły jego realizacji.
 • Jeśli chodzi o potencjalny tabor do obsługi takiego połączenia, to istnieje kilka możliwości. Jedna z nich to tabor o zmiennym rozstawie kół. Zmiana szerokości mogłaby następować w Rawie Ruskiej lub we Lwowie (zakładając inwestycję po stronie ukraińskiej w tor o europejskiej szerokości 1435 mm na odcinku Rawa Ruska – Lwów).

 

 • Najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się jednak budowa nowej linii kolejowej w europejskim standardzie KDP o rozstawie 1435 mm na odcinku: Rawa Ruska – Lwów – Kijów, co pozwoliłoby na eksploatację taboru bez zmiany szerokości toru.

Program kolejowy CPK
Większość miast w zasięgu 2,5 godz. podróży do Warszawy i CPK

 

 • Spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Portu Solidarność. W sumie jest to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2.000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

 

 • W tej chwili CPK opracowuje 10 studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) w różnych częściach Polski. Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa – CPK – Łódź; Łódź – Sieradz – Wrocław (dla tych dwóch odcinków o łącznej długości 240 km w czerwcu i sierpniu spółka CPK przedstawiła warianty inwestorskie); Sieradz – Kalisz – Poznań; Żarów – Wałbrzych – granica z Czechami; Łętownia – Rzeszów; Ostrołęka – Łomża – Giżycko; Katowice – Ostrawa; Trawniki – Zamość – Bełżec; CPK – Płock – Włocławek i Węzeł CPK.

 

 • Łącznie prace przygotowawcze STEŚ trwają już na 1.300 km z planowanych ok. 2.000 km nowych linii kolejowych.

 

 • Nowe połączenia kolejowe CPK umożliwią przejazd między Warszawą i CPK, a większością największych miast w Polsce  w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. .

W spotkaniu udział wzięli:

 Bartosz Guszczak, Koordynator Projektu CPK Trawniki – Bełżec, Biuro Planowania Programu Kolejowego CPK

 Adam Nalewajko, Koordynator Projektu CPK Trawniki – Bełżec, Biuro Relacji z Otoczeniem Inwestycji

 Konrad Majszyk, Rzecznik Prasowy spółki CPK

informacja CPK

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *