Rok Szkoły Zawodowców – Gimnazjalista na zawodowym rozdrożu, 20.03.2015

20 marca 2015 r w Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu ul. Królowej Jadwigi odbyło się przedsięwzięcie realizowane w ramach Roku Szkoły Zawodowców Gimnazjalista na zawodowym rozdrożu.

I część
9.00 – 12.00 Wizyty dyrektorów gimnazjów i młodzieży gimnazjów w wybranych szkołach zawodowych:
gimnazja z kierunku:
1. Hrubieszów/Zamość: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu;
2. Tomaszów Lubelski/Zamość: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Zamościu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu;
3. Lublin/Zamość : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych;
4. Biłgoraj/Zamość: Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu, Centrum Kształcenia Praktycznego,
Specjalny Ośrodek Szklono –Wychowawczy w Zamościu;
5. Krasnobród/Zamość: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu.

II część ( równolegle)
10.00 – 15.00 Zawodowe drogowskazy dla gimnazjalistów – próby pracy w
zawodach przygotowane przez szkoły zawodowe i rzemiosło
Uczniowie gimnazjów uczestniczący w przedsięwzięciu mogli obejrzeć
prezentacje zawodów oraz wykonać czynności charakterystyczne dla
wybranego przez siebie zawodu.
Spotkania gimnazjalistów z doradcami zawodowymi.

12.00 – 14.30 Konferencja dla dyrektorów gimnazjów
12.30 – 12.40 Powitanie – Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty
12.40 – 12.50 Wystąpienia Gości
12.50 – 13.20 Rok Szkoły Zawodowców – Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Edukacji Narodowej
13.20 – 13.50 Czym jest innowacja? – Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker,
Politechnika Lubelska
13.50 – 14.00 Wystąpienie dotyczące kształcenia zawodowego- Piotr Juśkiewicz,
Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu
14.00- 14.10 – Wystąpienie „Mój wybór – Moja przyszłość”- Uczeń Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu
14.10 – 14.40 Młodzież w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na
rok 2015 – Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
14.40 – 14.45 Wystąpienie dotyczące funkcjonowania klasy patronackiej
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu – Dyrektor ZSP nr 4 w
Zamościu Stanisław Holko

Jak powiedział nam Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej …...Rok Szkoły Zawodowców jest to cykl różnych spotkań, działań zaczynając od tego jak promocja przez media szkolnictwa zawodowego o , której się bardzo mało mówi tu media mają bardzo dużą rolę do odegrania. Chodzi o to aby odbudować zerwane wcześniej więzi między zakładami pracy, przedsiębiorstwami a szkołami, żeby doprowadzić do świadomego wyboru zawodu przez uczniów gimnazjów. Dzisiaj trzeba utrzymać trend, który od kilku lat uczniowie wybierają szkolnictwo zawodowe. W ubiegłym roku było 55% absolwentów gimnazjów któro wybrało szkolnictwo zawodowe to jest tendencja utrzymująca się. Wyposażenie w nowoczesne pomoce naukowe, sprzęt, doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych to są wszystko te elementy,które Ministerstwo stara się wprowadzać. Wygasza się nie które typy szkół jak licea profilowane a wprowadzane są mobilne formy kształcenia zawodowego jakimi są kwalifikacyjne kursy zawodowe…….

Fotorelacja: Janek Cios

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *