Relikwie Jan Pawła II w Zamościu

W sobotę (04.07) do kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu zostały uroczyście wprowadzone relikwie św. Jana Pawła II. Wprowadzenia relikwi i przekazania na ręce proboszcza Miłosława Żura, dokonał osobisty sekretarz polskiego papieża, metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki, który uczestniczył w procesie sprowadzenia ich do parafii.

,, jako osobisty sekretarz, obecnie metropolita lwowski w obecności zgromadzonych tu kapłanów i całego ludu Bożego, pragnę uroczyście przekazać cząstkę świętych relikwi świętego Jana Pawła II dla parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu, Niech ich stała obecność w tej świątyni staje się pieczęcią podkreślającą jedność Kościoła świętego zgromadzonego wokół następcy św.Piotra oraz jedność w modlitwie. Księże proboszczu przyjmij te relikwie, otaczaj je należną czcią i przekazuj do uczczenia wiernym. Niech wszyscy modlący się przed tymi relikwiami za wstawiennictwem Jana Pawła II otrzymują obfitość łask i niech go naśladują w wierze i gorliwości. Święty Janie Pawle II módl się za nami”

W homilii abp Mokrzycki wspominał świętego papieża jako człowieka głębokiej wiary i gorliwej modlitwy. Z jego postawy płynie jednak wyzwanie dla każdego z nas, by naśladować św. Jana Pawła II  

,, W naszym wspominaniu o Ojcu Świętym kryje się prośba abyśmy my sami mogli stawać się lepsi. By lepszymi dzięki Bożemu błogosławieństwu stawali się nasi bliscy, rodacy, ojczyzna i cały świat. Aby wszystko stawało się lepsze dzięki działającej w nas łaskce Bożej. Naśladujmy więc Jana Pawła II , bo przecież mogliśmy widzieć na czym polega kroczenie do świętości. Nich teraz ta bliskość świętego zachęca i nas do świętego życia. Do uczestnictwa we mszy św. spowiedzi, komunii św. do codziennej modlitwy. Jan Paweł II niestrudzenie powtarzała, że uczniowie Chrystusa są zakorzenieni w glebie świętości i nauczył nas prostej modlitwy o świętość,, Panie przyjmij mnie takim jakim jestem, z moimi wadami, z moimi słabościami ale spraw abym stał się takim jak tego pragniesz” Dzisiaj co do skuteczności tej modlitwy nie możemy mieć żadnych wątpliwości . Dzisiaj każdy z nas powinien uczynić ją swoją. Takiego świętego wam zostawiam … Wierzę,że obecny od dzisiaj tutaj w swoich relikwiach będzie błogosławił wam, całej parafii, temu pięknemu miastu i pięknym okolicom…”

Otrzymane relikwie I stopnia to cząstka krwi św. Jana Pawła II,  które przechowywane będą w specjalnym relikwiarzu. Uroczystość ich wprowadzenia poprzedziła całodzienne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. To wyjątkowe wydarzenie dla parafii, swoisty powrót Jana Pawła II do Zamościa po 21 latach.

Zapraszamy na naszą fotorelację

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *