Przystanek historia IPN – Zamość Arsenał

historia_02We wtorek 10 listopada 2015 roku zostało zawarte porozumienie, pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie reprezentowanym przez Pana Jacka Weltera – Dyrektora IPN Oddział w Lublinie a Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Urbańskiego – Dyrektora Muzeum Zamojskiego. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie organizacji i prowadzenia punktu działalności edukacji historycznej pod nazwą „Przystanek historia IPN – Zamość Arsenał”.

W ramach zawartego porozumienia organizowane będą przez IPN wydarzenia mające na celu popularyzację edukacji historycznej: prezentowane będą wystawy przygotowane przez IPN, promocja wydawnictw IPN połączona ze spotkaniami autorskimi, warsztaty historyczne dla uczniów szkół z Zamościa i okolic oraz inne przedsięwzięcia edukacyjne.

Info.: Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.