Przemocy mówię NIE – podsumowanie programu

W Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu   24 kwietnia 2018 roku o godz. 15:00,  w Galerii Sztuki Dziecka MDK  „Na Kamiennej” w Zamościu odbyło się podsumowanie programu działań profilaktycznych „Przemocy mówię NIE”

Na konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu Pana Wiesława Pawluka oraz Komendanta Staży Miejskiej Miasta Zamość Pana Mariana Puszki przy współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zamościu wpłynęło 127 prac z  18 placówek z województwa lubelskiego. Konkurs plastyczny, który jest częścią programu działań profilaktycznych „Przemocy mówię NIE”- Zamość 2018, organizowany jest w ramach jubileuszu 70- lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku.
Komisja w składzie:
1. st. insp. Katarzyna Wawrych – funkcjonariusz Komendy Straży Miejskiej Miasta Zamość – przewodnicząca jury
2. st. insp. Norbert Grymuza – funkcjonariusz Komendy Straży Miejskiej Miasta Zamość – członek jury
3. mł. asp. Dariusz Kuropatnicki– funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Zamościu –członek jury
4. Marta Buczak – dziennikarz Radia ESKA Zamość – członek jury
6. Andrzej Szumowski- dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu- członek jury
7. Agnieszka Bida – sekretarz jury postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:
Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych – klasy 1 – 3
Nagrody:
I nagroda: Maja Kozak, lat 9, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krasnymstawie;
II nagroda: Mikołaj Berezowski, lat 8, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krasnymstawie;
III nagroda: Daria Tymczak, lat 9, Szkoła Podstawowa w Złojcu;
Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych – klasy 4 – 7
Nagrody:
I nagroda: Zofia Sołodzińska, lat 13, Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno;
II nagroda: Oliwia Burda, lat 13, Szkoła Podstawowa w Cześnikach;
III nagroda: Iga Serek, lat 14, Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie;
Wyróżnienia:
 Justyna Sochan, lat 14, Szkoła Podstawowa w Hucie;
 Róża Sabura, lat 12, Szkoła Podstawowa w Poturzynie;
 Paulina Kyc, lat13, Szkoła Podstawowa w Lipsku;

Kategoria III – uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych
Nagrody:
I nagroda: Krzysztof Łapa, lat 17, Szkoła Podstawowa w Żdanowie;
II nagroda: Patrycja Pikus, lat 15, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu;
III nagroda: Agnieszka Karabin, lat 15, Szkoła Podstawowa w Żdanowie;
Kategoria IV – wychowankowie ośrodków kultury i innych placówek
Nagrody:
I nagroda: Daniel Lisiewicz, lat 12, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu;
II nagroda: Gabriela Nadra, lat 8, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu;
III nagroda: Małgorzata Bartosiak, lat 11, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu;
Wyróżnienia:
 Angelika Żabik, lat 18, Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie;
 Mateusz Lisiewicz, lat 14, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu;
Przyznano następujące nagrody specjalne:
Nagroda specjalna Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu Pana Wiesława Pawluka  – Jakub Marzec, lat 14, Szkoła Podstawowa w Cześnikach;
Nagroda specjalna Komendanta Staży Miejskiej Miasta Zamość Pana Mariana Puszki  – Paulina Łapa, lat 9, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu;
Nagroda specjalna Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu Pana Stanisława Michnowicza  – Julia Małecka, lat 17, I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu;
Nagroda specjalna Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu Pana Andrzeja Szumowskiego  – Wiktoria Warwasiewicz, lat 13, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu;

Jury złożyło serdeczne podziękowanie dla wszystkich uczestników konkursu za pomysłowość  oraz umiejętne przedstawienie tematu, nauczycielom za zainteresowanie uczniów tematyką konkursu oraz o wykazanie troski w kształtowaniu wrażliwości estetycznej, a tym samym rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.
Impreza objęta została Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu Pana  Wiesława Pawluka oraz Komendanta Staży Miejskiej Miasta Zamość Pana Mariana Puszki przy współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zamościu.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *