Prezydent z absolutorium za 2017 rok

Dzisiaj (25 czerwca) w sali Consulatus zamojskiego ratusza odbyła się sesja Rady Miasta w której radni głosowali w sprawie absolutorium dla prezydenta Andrzeja Wnuka.

Za absolutorium  głosowało 16 radnych (w tym radni z PiS), przeciw byli Marek Kudela, Marta Pfeifer, Wiesław Nowakowski oraz Rafał Zwolak. Nieobecni podczas sesji byli Ireneusz Godzisz, Adam Pawlik oraz Dariusz Zagdański.

Ponadto radni dyskutowali m. in.  w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych, przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2018-2020, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Zamość oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  czy chociażby współpracy samorządów województwa lubelskiego w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *