Prezentacja Twierdzy Zamość po rewitalizacji – 08.11.2014 r.

W sobotę, 8 listopada, odbyło się spotkanie w sali Consulatus zamojskiego ratusza prezentujące postęp prac prowadzonych na obiektach Twierdzy Zamość w ramach projektów „Zamość, miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki” oraz „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu”.

Spotkanie otworzył sekretarz Miasta, Karol Garbula, następnie Prezydent Marcin Zamoyski powitał gości i opowiedział o celu tych wszystkich działań. W prezentacji udział wzięli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władze samorządowe województwa lubelskiego, Dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, od 2005 roku Ambasador Kultury Zamościa.

Dyrektor Muzeum Zamojskiego Andrzej Urbański przedstawił prezentację „Dlaczego Zamość?” – na temat projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych przedstawiła kierownik referatu Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość Monika Machlarz–Bondyra.

Po referatach i prezentacji wszyscy zebrani wyruszyli na zwiedzanie obiektów zrewitalizowanych w ramach projektów „Zamość, miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki” oraz „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu”

Prezentacja rewitalizowanych obiektów Twierdzy Zamość ma na celu pokazanie stopnia zaawansowania prac oraz docelowego wyglądu i funkcjonalności obiektów po ostatecznym zakończeniu inwestycji.

Integralną częścią spotkania było oficjalne przyjęcie od Kancelarii Prezydenta RP pary danieli, które będą mieszkać na terenie Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu (godz. 13.00).

autor, fotorelacja Janek Cios

fotorelacja Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *