Prawdziwe palmy nad zamojskim zalewem

Nie, to nie Photoshop a najprawdziwsze kadry znad zamojskiego Zalewu Miejskiego.

Właśnie zgodnie z zapowiedzią wynikającą z planu zagospodarowania tego terenu na plaży kąpieliska nasadzono palmy. W sumie pojawiło się tam 8 sztuk mrozoodpornej odmiany japońskiej, która przetrwać ma nawet mróz do – 15 stopni Celsjusza. Trzy palmy mierzą około 4 metry a pięć jest trochę niższych i mierzą nieco powyżej 2,5 m.

Nasadzenie jest jednym z ostatnich elementów prac prowadzonych nad kąpieliskiem od dawna. W ramach zagospodarowania terenu zbiornik poszerzono, pogłębiono oraz oczyszczono. Powstałą na nim także ptasia wyspa która stanowić ma ostoje tutejszego ptactwa wodnego. Szczegółowy zakres zadania obejmował też budowę ścieżki pieszo-rowerowej z uwzględnieniem przejść dla płazów. Trasa ścieżki pieszo-rowerowej przebiega od skrzyżowania ul. Droga Męczenników Rotundy i ulicy Altanowej, w pasie drogowym ulicy Altanowej w kierunku kanału odpływowego z Zalewu, wzdłuż kanału odpływowego Zalewu, przy dojściu do istniejącego obwałowania zalewu zaprojektowano pomost obserwacyjny.

W ramach zadani wykonano także ciągi pieszojezdne wzdłuż ulicy Źródlanej w okolicach południowego skraju zalewu, w kierunku ulicy Lipskiej i na groblach zalewu, biegnąca w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Przy ścieżce nie zabrakło także odpowiedniego oświetlenia. Przy zalewie stanęły też kontenery socjalne z szatnią, umywalnią i wc.

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza. Całkowita wartość projektu: 8 185 565,32 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: 5 639 691, 41 zł. Termin wykonania całości przypadał na 31 czerwca 2021 roku, jednak jak widać w dalszym ciągu zalew nie jest gotowy na przyjęcie turystów i mieszkańców.

One thought on “Prawdziwe palmy nad zamojskim zalewem

  • 9 sierpnia 2021 o 21:35
    Permalink

    wyglada jak w tej bajce i piosence o Marchewkowym Polu 😀

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.