Porozumienie Akademii Zamojskiej i 18. Pułku Przeciwlotniczego

Wymiana kadry szkoleniowej i instruktorskiej w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych
dla studentów Akademii Zamojskiej, wizyty studyjne studentów w jednostce, integrowanie
środowiska żołnierskiego i akademickiego, organizacja wspólnych przedsięwzięć – to tylko
kilka z zapisów porozumienia, jakie zostało podpisane pomiędzy Akademią Zamojską a 18.
Pułkiem Przeciwlotniczym w Zamościu.

27 stycznia rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz dowódca
18. Pułku Przeciwlotniczego płk Radosław Kudraj podpisali porozumienie o współpracy.

Akademia Zamojska, ma w świetle naszych założeń, służyć integralnemu rozwojowi
człowieka, który zakłada również ochronę naszej tożsamości narodowej i naszego państwa.
Porozumienie z 18. Pułkiem Przeciwlotniczym jest przejawem naszej troski o to, by poprzez
współpracę między Wojskiem Polskim i Akademią realizować te cele. Jestem przekonany, że
współpraca ta wpłynie także pozytywnie na proces kształcenia na kierunku bezpieczeństwo
narodowe – powiedział rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ.
– Jako dowódca jednostki wojskowej, formowanego 18. Pułku Przeciwlotniczego, było dla
mnie bardzo ważne, by nawiązać współpracę z różnymi instytucjami samorządowymi, jak
również z uczelniami. Podpisane porozumienie jest pierwszym krokiem ku naszej współpracy.
Liczę, że zaowocuje ona w najbliższym czasie wymianą doświadczeń i wiedzy. Nie ukrywam
też, że widzimy tutaj możliwość pozyskiwania kadr do Wojska Polskiego, do naszej jednostki

– powiedział płk Radosław Kudraj, dowódca 18. Pułku Przeciwlotniczego.
Na mocy porozumienia Uczelnia i Pułk będą współpracować ze sobą przy organizacji
różnych przedsięwzięć i imprez kulturalno-oświatowych jak np. Dzień Bezpieczeństwa
Narodowego. Porozumienie obejmuje również takie działania, jak: wymiana kadry
szkoleniowej i instruktorskiej w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych dla studentów AZ,
wizyty studyjne studentów w jednostce, integrowanie środowiska żołnierskiego i
akademickiego, podnoszenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego wśród studentów
oraz wychowanie patriotyczne i edukację proobronną młodzieży akademickiej. Zakres działań
dotyczy także pozyskiwania kandydatów do służby wojskowej, kształtowania pozytywnego
wizerunku Sił Zbrojnych RP. Ponadto Uczelnia będzie stwarzać żołnierzom i pracownikom
18. pplot warunki do podjęcia studiów dostosowując organizację kształcenia do pełnionej
służby.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *