Polska Cyfrowa Równych Szans – Zamość, 23.10.2014 r.

W dniu wczorajszym ( 23.10.2014 ) odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury im. K.Makuszyńskiego w Zamościu spotkanie pod hasłem ,, Co daje nam  cyfrowy świat ” . Zostało ono zorganizowane przez Latarnika Polski Cyfrowej – Barbarę Kolbus – we współpracy z MDK oraz władzami miasta i powiatu, w ramach realizacji programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców z pokolenia 50+. Uczestniczyła też młodzież szkolna pod opieką nauczycielki – Katarzyny Wołoszyn.  Obecni byli ponadto wiceprezydent miasta, Tomasz Kossowski, oraz przedstawicielka Starostwa Powiatowego – Maria Słota. W sali zgromadziło się blisko 100
osób zainteresowanych nauką obsługi komputera, korzystania z internetu czy też wykorzystywania w życiu codziennym tabletu, smartfona i cyfrowego aparatu fotograficznego.

Zebranych powitał dyrektor MDK Andrzej Szumowski, który opowiedział zebranym o działalności placówki oraz współpracy z Latarnikiem na rzecz pokolenia 50+. Wiceprezydent Kossowski przedstawił działania miasta w kierunku rozwoju internetu i na rzecz mieszkańców miasta, w tym seniorów. Poparł idee programu i obiecał pomoc w jego realizacji. Zaprosił seniorów do zwiedzenia i zapoznania się z nowoczesną infrastrukturą teletechniczną Szpitala Miejskiego. Kolejne zaproszenie dotyczyło zwiedzenia serwerowni.

Zapraszamy na fotorelację z wydarzenia.
Fotografie: Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *