Podziękowania za dar życia w ,, OKRĄGLAKU”

Jednym z największych darów jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi jest krew.
W Osiedlowym Domu Kultury,, Okrąglak”19.11.2016 o godz. 17.00  odbyły się uroczystości z okazji Dnia Honorowego Dawcy Krwi.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu krwiodawców…
,, Czerwony Krzyż to symbol jest miłości
On nie zna granic, lądów ani mórz.
Niech żyje nam Czerwony Krzyż ludzkości
Vive Internationale Croix-Rouge!

Honorowy dawca krwi Magda Cios przedstawiła historię Klubu Honorowego Dawcy Krwi ,, Okrąglak” działającego przy SM. im.J.Zamoyskiego w Zamościu.

Następnie zasłużeni honorowi krwiodawcy zostali odznaczeni;
O D Z N A C Z E N I A
W dowód Uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddawanie krwi Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy w Lublinie nadaje
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi:
1. Halinie Wydra – ZHDK –III stopnia
2. Jerzemu Sokołowskiemu – ZHDK – II i I stopnia
3. Radosławowi Biernackiemu – ZHDK – I stopnia
wręczał –  Janusza Nowosada  Vice Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu.

Za systematyczne oddawanie krwi, popularyzację i rozwój ruchu Honorowego Krwiodawstwa na wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu
Prezydent Miasta Zamość wyróżnił zasłużonych honorowych dawców krwi:
1. Stanisława Waśko
2. Andrzeja Ścibaka
3. Marcina Soboń
wręczał – Prezydent Miasta Zamość Andrzeja Wnuk

Za nieoceniony dar serca w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego oraz promowanie idei honorowego krwiodawstwa w powiecie zamojskim
Starosta Powiatu Zamojskiego wyróżnił:
1. Ireneusza Biernackiego
2. Piotra Ferensa
3. Bartłomieja Więcławika
wręczał –  Jerzy Zawadzki  Sekretarza Powiatu Zamojskiego

Z okazji przypadających Dni Honorowego Krwiodawstwa za aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu krwiodawstwa wyróżnieniami Wójta Gminy Zamość uhonorowani zostali:
1. Karolina Małek
2. Mariusz Dudek
wręczał –  Jarosław Kalbarczyk – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość

Z okazji przypadających Dni Honorowego Krwiodawstwa za aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu krwiodawstwa wyróżnieniami Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu uhonorowani zostali:
1. Zenon Rataj
2. Magda Cios
3. Mirosław Białek
wręczał – Jacek Szkałuba  Vice Prezesa Spółdzielni.

W uroczystości Dnia Honorowego Dawcy Krwi uczestniczył Prezydent Miasta Andrzej Wnuk wręczając zasłużonym dawcom krwi upominki i dziękując za możliwość podzielenia się najcenniejszym darem jakim jest krew. W uroczystości uczestniczył również proboszcz parafii MB.Kr. Polski  ks. Tadeusz Czuk z  uwagi na to że parafia użycza swoich pomieszczeń w akcjach oddawania krwi oraz licznie zebrani honorowi dawcy krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.