Podsumowanie Roku Kulturalnego Zamościa 2014

W piątek, 12 grudnia 2014 w ZDK o godz. 18.00 odbyła się uroczysta gala podsumowująca najważniejsze wydarzenia kulturalne w 2014 roku. Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk wręczył statuetki i tytuły Ambasadora, Animatora oraz Sponsora Kultury Zamościa A.D. 2014.

Tytuł „Ambasador Kultury Zamościa” jest przyznawany od 2005 r. osobom, instytucjom i organizacjom, które promują miasto na arenie krajowej i międzynarodowej w dziedzinie kultury. W okresie 9 lat przyznano 29 statuetek, w tym 18 osobom indywidualnym, wśród których znalazły się znane osobistości świata kultury, w tym Krzysztof Zanussi, Jan Ptaszyn Wróblewski, Piotr Szewc, Anda Rottenberg, Adam Kulik, Zbigniew Dmitroca, Maria Sarnik –Konieczna.

Tegorocznymi laureatami honorowego tytułu „Ambasador Kultury Zamościa” są:

prof. Marian Konieczny – artysta rzeźbiarz, wybitny pedagog
Przyznany tytuł jest wyrazem wdzięczności za działalność twórczą przyczyniającą się do promocji Zamościa, a w szczególności za zrealizowany w Hetmańskim Grodzie pomnik Jana Zamoyskiego, który uważany jest za jedną z wybitniejszych realizacji pomników konnych na świecie oraz utworzenie w bieżącym roku autorskiej galerii rzeźby w budynku dawnego kasyna kozackiego na Plantach, gdzie można podziwiać oryginalne realizacje rzeźbiarskie i szkice projektowe artysty.

Zamojskie Bractwo Rycerskie
Stowarzyszenie od 2006 r. zajmuje się rekonstrukcją historyczną, uczestnicząc w inscenizacjach krajowych i zagranicznych. Bractwo jest organizatorem cyklicznych rekonstrukcji historycznych związanych z historią Zamościa – oblężenia przez wojska kozackie Bohdana Chmielnickiego z 1648 roku i „ szwedzkiego potopu” z 1656 r.”.

Muzeum Zamojskie w Zamościu
Muzeum Zamojskie oprócz realizacji zadań statutowych prowadzi szeroką działalność naukowo – badawczą, wydawniczą i wystawienniczą, promując Zamość w kraju i poza granicami. W ciągu ostatnich lat Muzeum zrealizowało kilka dużych i ważnych przedsięwzięć o znaczeniu międzynarodowym prezentowanych na Zamku Królewskim, w Instytucie Polskim w Budapeszcie, w tym wystawy „Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur /XVI – XVIII wieku/, „Od Horodła do Horodła 1413-2013” poświęcona 600 rocznicy Unii Horodelskiej. Efektem współpracy z ośrodkami naukowymi są liczne wydawnictwa dokumentujące dziedzictwo kulturowe polsko-ukraińskiego pogranicza, w tym: „Zamojsko – Wołyńskie Zeszyty Muzealne”.

Animator Kultury Zamościa to tytuł przyznawany przez Prezydenta Miasta Zamość inicjatorom i realizatorom przedsięwzięć kulturalnych, dla których działalność kulturalna nie jest podstawową formą działalności. Od 2005 r. tytułem tym uhonorowano 23 osoby i instytucje. Laureatami w kategorii „Animator Kultury Zamościa 2014” są:

Anna Polska
Od 2004 r. działa społecznie w zarządzie Stowarzyszenia Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, a od 2008 r. pełni funkcję prezesa. Jest jednym z pomysłodawców i realizatorów Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Eurofolk”, społecznie pełni również funkcję opiekuna grup na warsztatach artystycznych. Dzięki staraniom Anny Polskiej Zespół „Zamojszczyzna” rokrocznie pozyskuje sponsorów na zakup nowych kostiumów i realizację koncertów.

Stanisław Rudy
Jest pasjonatem, kolekcjonerem pocztówek, pamiątek i dokumentów związanych z Zamościem i jego historią. Jest współautorem albumu fotograficznego „Zamość wczoraj i dziś”, który miał już dwa wydania. Stanisław Rudy jest również współtwórcą wielu wystaw kolekcjonerskich. Wnioskodawca – Książnica Zamojska – w uzasadnieniu wniosku, podkreśliła fakt przekazania do zbiorów bibliotecznych czasopism „Ex Bibliotheca”, magazynu grafików i kolekcjonerów ekslibrisów, a także zbiorów ekslibrisów znanych artystów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
Od wielu lat jest realizatorem szeregu przedsięwzięć kulturalnych i akcji społecznych obejmujących zasięgiem nie tylko mieszkańców spółdzielni, ale również całego miasta, w tym: nowatorskiej akcji społecznej zainicjowanej w bieżącym roku „Miejsca przyjazne dzieciom”. Wnioskodawcami tej nominacji były Zarząd Osiedla Orzeszkowej –Reymonta , Zarząd Osiedla Planty, Książnica Zamojska, Zamojski Dom Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Sponsor Kultury Zamościa 2014
Tytuł honorowy „Sponsor kultury” otrzymują osoby i podmioty gospodarcze wyróżniające się wspieraniem organizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych oraz tworzeniem warunków finansowych i rzeczowych dla działalności twórców, instytucji kultury, zespołów artystycznych, stowarzyszeń społeczno – kulturalnych, wydawnictw i innych działań pomnażających dorobek kulturalny miasta. W ciągu jedenastu lat tytuł ten przyznano 22 firmom i osobom indywidualnym.

Tytuł „Sponsora Kultury Zamościa 2014” przyznany został PKP Linii Hutniczej – Szerokotorowej Sp. z o.o. w Zamościu za wsparcie finansowe 39. edycji Zamojskiego Lata Teatralnego realizowanego przez Zamojski Dom Kultury, 8. Zamojskiego Festiwalu Kultury „Arte, cultura, musica, e…” zorganizowanego przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego oraz dofinansowanie 4 festiwali jazzowych zrealizowanych przez Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza.

Prezydent Miasta Zamość przyznał również nagrody finansowe, które otrzymali:

Sławomir Bartnik – księgarz, od 23 lat prowadzący Księgarnię im. Bolesława Leśmiana, a od 2014 r. „Szkołę Życia”, księgarnio – kawiarnię, której patronem jest również Bolesław Leśmian. Współrealizator wielu wydarzeń kulturalnych, w tym Nocy Muzeów, Dewajtis, Ulic poetyckich.

Waldemar Skóra – muzyk i nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej. Nagrodę otrzymał za całokształt dokonań w zakresie rozwijania, upowszechniania i popularyzowania muzyki oraz wieloletnie kierowanie Big Bandem Państwowej Szkoły Muzycznej oraz kapelą ludową w Zamojskim Domu Kultury.

Anna Konopa – Cios – nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej. Prowadzone przez laureatkę zamojskie chóry i zespoły Wokalny „Signum Spei”, Chór Ziemi Zamojskiej „Contra” uczestniczą w wielu wydarzeniach realizowanych w mieście, a o wysokim poziomie artystycznym prowadzonych form świadczą liczne nagrody i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach muzycznych w kraju oraz poza granicami.

Piotr Kondraciuk – zastępca dyrektora Muzeum Zamojskiego, kustosz działu sztuki w Muzeum Zamojskim. Autor kilkunastu wystaw muzealnych z zakresu sztuki przygotowanych w oparciu o własne scenariusze. Jest również autorem ponad 200 publikacji naukowych i popularyzatorskich drukowanych w ogólnokrajowych i zagranicznych opracowaniach. Propagator historii i kultury Zamościa na licznych konferencjach naukowych i wykładach otwartych.

Anna Gruszkiewicz – zastępca dyrektora Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Anna Gruszkiewicz jest zaangażowana w realizację wielu wydarzeń kulturalnych w Zamościu oraz w działania Towarzystwa Przyjaciół i Sympatyków Orkiestry Symfonicznej realizującego Zamojskie Dni Muzyki i Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne.

Zamojski Zespół Wokalny „Nie ten dzień” – zespół specjalizuje się w muzyce wielogłosowej i wielokulturowej. Od wielu lat aktywnie włącza się w realizację miejskich wydarzeń artystycznych, w tym Zamojskich Muzykaliów, Lata Teatralnego, Festiwalu Muzyki Renesansu. Zespół uczestniczył także w projekcie „Jak kozak ze szlachcicem” realizowanym przy współpracy z Zamojskim Bractwem Rycerskim i Zespołem Muzyki Dawnej „Capella all Antico”. Zespół wielokrotnie uświetniał miejskie uroczystości świąt i rocznic państwowych.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Galę uświetni koncert zespołu “Raz Dwa Trzy”

fotorelacja Mirosław Chmiel