PODSUMOWANIE ROKU KULTURALNEGO 2017 w Zamościu

Gala Podsumowania Roku Kulturalnego, która odbyła się w Zamojskim Ośrodku Sportu i Rekreacji była okazją do uhonorowania osób i instytucji w sposób szczególny zaangażowanych w rozwój życia kulturalnego w mieście oraz do podsumowania najważniejszych wydarzeń kulturalnych mijającego 2017 roku.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej”
Jerzy Tyburski. Twórczość w dziedzinie malarstwa i grafiki. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, laureat wielu nagród i wyróżnień. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w zakresie malarstwa Wieloletni dyrektor Biura Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska. Uhonorowany w roku jubileuszowym 50 – lecia działalności Biura Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska.

Medal „Zasłużony dla Zamościa”

 1. Bogumiła Sawa. Znawczyni i miłośniczka naszego miasta jest autorką wielu cennych studiów historyczno-architektonicznych
  dotyczących miasta Zamościa i jego przedmieść. Przez wiele lat prowadziła wnikliwe kwerendy biblioteczne i archiwalne dotyczące staropolskiego i XIX-wiecznego Zamościa, dokonując ciekawych odkryć.
 1. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne. To jedno z najstarszych towarzystw fotograficznych w Polsce i jedno z najdłużej działających stowarzyszeń w Zamościu. Od 1961 r. upowszechnia sztukę fotografii, organizując wystawy, festiwale, konkursy fotograficzne, plenery, warsztaty i spotkania. Od 50 lat organizator Ogólnopolskiego Biennale Fotografii ZABYTKI. Od wielu lat prowadzi Galerię Fotografii Ratusz.

 1. Odznaczony pośmiertnie Waldemar Zakrzewski. Zasłużony dla Zamościa artysta i pedagog. Reżyser, scenarzysta, twórca Teatru Młodych w Zamościu. Wychował ponad 2 000 uczestników Teatru Młodych. W 1988 r. założył i przez 7 lat był prezesem Towarzystwa Przyjaźni Zamość-Schwäbisch Hall (odznaczony Srebrnym Medalem Ratuszowym Schwäbisch Hall). Był dyrektorem Sekretariatu i współtwórcą Europejskiego Klubu Młodzieży Artystycznej

W kategorii „Ambasador Kultury Zamościa”

 1. Joanna Brześcińska – Riccio. Zamościanka mieszkająca we Włoszech, poprzez wieloletnią, różnorodną i aktywną działalność upowszechnia i promuje dziedzictwo kultury Zamościa we Włoszech.

 2. Leszek Wiśniewski. Dziennikarz Telewizji Polskiej. Oddział w Lublinie. W ponad 1500 audycjach , reportaży porusza tematykę społeczna, kulturalną i regionalną Zamościa. Współtworzył program „Spotkania z prof. Wiktorem Zinem”, „Sensacje XX wieku” „Kawa czy herbata”, autor wielu filmów dokumentalnych dot. Zamościa i jego historii.

 3. Leonard Marczuk. Ma na swoim koncie szereg konkursów, koncertów, zrealizowanych projektów muzycznych. Od 1989 r. szef Agencji Artystycznej. Założyciel Zespołu „Hetmańscy Sarmaci”, utworzonego na bazie solistów Orkiestry Włościańskiej.
  Z zespołem koncertuje na terenie kraju, promując Zamość.

 4. ks. Marek Lis. Promuje Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” w kraju i w Europie. Jego zasługą jest przyznanie zamojskiemu Festiwalowi znaku Signis Europa, który jest wynikiem współpracy „Sacrofilmu” z festiwalem francuskim „Kino
  i pojednanie” oraz festiwalem włoskim „Ludzie i religie”.

W kategorii „Animator Kultury Zamościa”

 1. Super Animator – Marta Derkacz-Turczyn. W podziękowaniu za 40-letnie twórcze uczestnictwo w życiu kulturalnym Zamościu.
 2. Wojciech Brykner. Współtwórca i realizator inscenizacji historycznej wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, inicjator i uczestnik oprawy kawaleryjskiej świąt narodowych w Zamościu.
 3. Adam Gąsianowski. Twórca Galerii Starej Fotografii, i Starych Aparatów, autor wystaw starej fotografii oraz wydawca albumów Czar starej fotografii. Jest współautorem książek o ludziach Zamościa i Zamojszczyzny.
 4. Grupa Stforky. Popularyzują graffiti, a ich prace funkcjonują w przestrzeni miejskiej. Grupa ma na swoim koncie również happeningi, w tym kolorowy autobus w ramach „Wszystko Gra w Zamościu”, koncerty muzyczne, adresowane do młodych mieszkańców. Na uwagę zasługują 2 murale wykonane w 2017 r. : Bolesława Leśmiana i Marka Grechuty.
 5. Chór Ziemi Zamojskiej „Contra”. Od 2009 r. swoimi koncertami uświetniają uroczystości państwowe i kościelne. Są organizatorami dwóch cyklicznych festiwali muzycznych: pieśni pasyjnych oraz Roztoczańskiego Koncertu Kolęd i Pastorałek.

W kategorii „Sponsor Kultury Zamościa”

 1. Super Sponsor dla PKP LHS za wsparcie Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”
 1. Statuetka dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Spotkania z historią” za wsparcie budowy nowej sali kinowej oraz zakup projektora
 1. Restauracja Bohema – Państwo Małgorzata i Janusz Kitkowie za wsparcie zamojskich wydarzeń kulturalnych, w tym działalności BWA – Galerii Zamojskiej

Nagrody finansowe:

 1. Elżbieta Gnyp – Prezes Zamojskiego Towarzystwa Renesans, propagującego od 25 lat postać i twórczość Bolesława Leśmiana. Inicjatorka i realizatorka wystaw, sympozjów i seminariów.W swoim dorobku posiada artykuły dot. twórczości zamojskich artystów, publikowane w Zamojskim kwartalniku Kulturalnym, katalogach i prasie lokalnej.

 2. Grzegorz Obst – Założyciel i od 35 lat Prezes Stowarzyszenia Zamojski Klub Jazzowy. Jest inicjatorem i realizatorem festiwali jazzowych, które sprawiły, że Zamość jest znaczącym ośrodkiem muzyki jazzowej w kraju i poza granicami.

 3. Włodzimierz Filipski. Od 40 lat pracownik merytoryczny Biura Wystaw Artystycznych. Nominowany jest autorem projektów graficznych przygotowywanych przez Galerię oraz wydawanych albumów ilustracji.

 4. Maria Rzeźniak. Pracownik Muzeum Zamojskiego z 40 – letnim stażem. Jest Prezesem zamojskich przewodników, pomysłodawczynią oprowadzania wycieczek w strojach historycznych, autorką wielu opracowań historycznych, oraz realizowanych przez Instytucje szkoleń edukacyjnych.

 5. Bożena Fornek. Wieloletni pracownik Zamojskiego Domu Kultury. Inicjatorka i realizatorka wydarzeń literackich: konkursów, warsztatów i wystaw. Współpracuje ze szkołami promując uczniów podejmujących próby literackie. Pomysłodawczyni wielu inicjatyw w ramach obchodzonego „Roku Leśmiana w Zamościu”.

 6. Bogusław Bodes. Pedagog Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Twórczość w dziedzinie malarstwa, rysunku, projektowania graficznego, scenografii. Od 1988r. zajmuje się również rzeźbą, instalacjami oraz innymi dziełami o charakterze przestrzennym.

 7. Krzysztof Serafin. Miłośnik i znawca Zamościa, jego historii i kultury. Posiada bogata kolekcję fotografii, którą udostępnia nieodpłatnie zamojskim instytucjom. Jest również autorem nagrań video, które wykorzystywane są na antenach telewizji ogólnopolskiej.

 8. Łukasz Trojanowski. Nauczyciel, autor scenariuszy wieczorów poetyckich, inscenizacji szkolnych prezentowanych na terenie miasta. Wychowawca wielu laureatów konkursów recytatorskich oraz autorskich spektakli.

   Ponadto w związku z zakończeniem pracy zawodowej i odejściem na emeryturę podziękowania specjalne otrzymały Panie:

 1. Danuta R. Kawałko – wieloletni dyrektor Książnicy Zamojskiej im. St.Kostki Zamoyskiego w Zamościu

 2. Zofia Socha – wieloletni pracownik Zamojskiego Domu Kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.