PODSUMOWANIE ROKU KULTURALNEGO 2015 – 18 grudnia 2015 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

Gala Podsumowania Roku Kulturalnego  była okazją do uhonorowania osób i instytucji w sposób szczególny zaangażowanych w rozwój życia kulturalnego w mieście oraz do podsumowania najważniejszych wydarzeń kulturalnych mijającego 2015 roku.

Podczas spotkania Brązowy Medal „Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał Stanisław Pasieczny.
Od 1965 r. uprawia samodzielną pracę artystyczną i zawodową. W latach 1975 – 1983 był głównym plastykiem Miasta Zamość. W latach 1983 – 2000 był Kierownikiem Galerii Sztuki Współczesnej , przemianowanej w BWA – Galerię Zamojską. W okresie 50 – letniej pracy artystycznej brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza granicami. Jego akwarele o tematyce zamojskiej od lat są podziwiane i najchętniej kupowane. Zapisany Jego pędzlem Zamość w różnych porach roku  od 50 – u lat  zachwyca i jest niewątpliwie „kunsztownym malarskim pamiętnikiem Zamościa”. Artysta jest twórcą wielu logotypów, w tym: Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego, kilkudziesięciu  informatorów i kalendarzy wydarzeń kulturalnych, afiszy, ulotek itp.

Decyzją Prezydenta Miasta Medal Zasłużony dla Zamościa otrzymał Pan Stanisław Orłowski,  zajmujący się fotografią od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjator powołania do życia Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego. A od 1988 do  2013 roku zamojskiej Galerii  Fotografii „Ratusz”. Uprawia głównie fotografię pejzażową  i  rodzajową. Nie stroni jednak od takich dziedzin, jak architektura, reportaż czy techniki specjalne.

Przyznawane przez Prezydenta Miasta Zamość tytuły honorowe i nagrody finansowe  otrzymali:

Honorowy Tytuł „Ambasador Kultury Zamościa”
1. Beata Ścibak–Englert
Zamościanka, aktorka Teatru Narodowego. Od 2011 roku wraz z mężem Janem Englertem patronuje Zamojskiemu Latu Teatralnemu. Jest propagatorką tego wydarzenia i współtwórczynią programów pośrednicząc w kontaktach z teatrami zawodowymi , uczestniczącymi w zamojskim przedsięwzięciu. Wnioskodawca: Zamojski Dom Kultury

Honorowy Tytuł „Animator Kultury Zamościa”
1. Mateusz Szulakiewicz
Założyciel i Prezes Stowarzyszenia „Wszystko Gra” zrzeszającego absolwentów wyższych uczelni.
Twórca i realizator interdyscyplinarnego Festiwalu Wszystko Gra w Zamościu a także cyklicznych wydarzeń kulturalnych w siedzibie Stowarzyszenia – Kazamacie Wschodniej Bastionu I.
Wnioskodawca: Zamojski Dom Kultury

2. Katarzyna Puzio
Muzyk Orkiestry Symfonicznej. Inicjatorka powstania w Zamościu Akademii Rozwoju Talentu „Violinki” – jedynego w  regionie ośrodka uczących i wychowujących dzieci poprzez muzykę. Jest to tzw. Metoda Suzuki. Współrealizatorka „Poranków muzycznych w Orkiestrze”.
Wnioskodawca: Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu

Honorowy tytuł  „Sponsor Kultury Zamościa ”
W kategorii korporacji i przedsiębiorstw:

1. PKP. Linia Hutnicza– Szerokotorowa. Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu za wsparcie finansowe  zamojskich wydarzeń kulturalnych:
– Zamojskiego Lata Teatralnego,
– festiwali jazzowych „Jazz na kresach, New Cooperation”, Międzynarodowych Spotkań   Wokalistów  Jazzowych,
– Zamojskiego Festiwalu Kultury „arte, cultura,musica , e…” .
Wnioskodawcami nagrody są:  Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego, Zamojski Dom Kultury, Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. M. Kosza.

PKP LHS Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu Zamość jest laureatem 5 statuetek „Sponsor Kultury Zamościa” w latach :   2007, 2011, 2012, 2013, 2014.
W 2015 roku Spółka otrzymała  Honorowy Tytuł  „Super Sponsor Kultury Zamościa”.

2.  PGNIG S.A. Centrala z siedzibą  w Warszawie za  wsparcie finansowe  Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”.
Wnioskodawca: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu

3. Perła. Browary Lubelskie z siedziba w Lublinie za  wsparcie finansowe Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”
Wnioskodawca: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu

W kategorii firm prywatnych:
4. Euro Car. Spółka z o. o w Zamościu
za wsparcie finansowe  zamojskich wydarzeń kulturalnych:
–   Międzynarodowego Festiwalu  Zespołów Folklorystycznych „Eurofolk” ,
–   Zamojskiego Festiwalu Kultury „arte, cultura, musica, e…” ,
–   całorocznej działalności wystawienniczej Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej.
Wnioskodawcami są:  BWA – Galeria Zamojska, Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego, Stowarzyszenie  Przyjaciół ZPiT Zamojszczyzna”.

Nagrody finansowe Prezydenta Miasta Zamość przyznano następującym osobom:
1. Arkadiusz Grosman.
Kapelmistrz Nieetatowej Orkiestry Wojskowej.
Orkiestra pod kierunkiem Kapelmistrza zabezpiecza oprawę muzyczną uroczystości i świąt państwowych oraz rocznicowych. Jest realizatorem plenerowego cyklicznego wydarzenia muzycznego pn. „Przegląd twórczości orkiestr wojskowych”.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Jesteśmy z Toba Bądź z Nami”

2. Mirosław Chmiel.
Fotograf, założyciel Zamojskiej Grupy Fotograficznej.
Autor wystaw fotograficznych obrazujących miasto i jego życie. Poprzez fotografie, prezentowane w prasie, na portalach  dokumentuje wydarzenia kulturalne Zamościa.
Wnioskodawca: Zamojski Dom Kultury

3. Patryk Pawelec. Aktor. Recytator.
Wieloletni wolontariusz Zamojskiego Lata Teatralnego oraz laureat wielu prestiżowych nagród w ponadregionalnych konkursach  teatralno – recytatorskich.
Wnioskodawca: Zamojski Dom Kultury

4. Zofia Monastyrska.
Muzyk Orkiestry Symfonicznej
Flecista z 50-letnim stażem pracy. Poza  pracą zawodową aktywnie uczestniczy w krzewieniu edukacji muzycznej w Społecznym Ognisku Muzycznym i Towarzystwie Przyjaciół i Sympatyków Orkiestry.
Wnioskodawca: Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu.

Opr. Wydział Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Zamość

Fotorelacja Janek Cios

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *