Piotr Zając drugim zastępcą Prezydenta Miasta Zamość

Piotr Zając dotychczas pełnił funkcję dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. W ratuszu pracuje od 13 lat. Zaczynał jako stażysta w Wydziale Finansowym. Później został zatrudniony w Wydziale  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Następnie jako młodszy referent, już na podstawie umowę o pracę na czas nieokreślony, odpowiadał m.in. za utrzymanie terenów zieleni miejskiej i cmentarzy wojennych. W 2010 r. został kierownikiem referatu gospodarki komunalnej i w praktyce zastępcą dyrektora Romana Kozaka. W 2015 r. został kierownikiem Biura Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej, w  kwietniu 2017 – dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej.

II zastępca będzie sprawował nadzór nad wydziałami: Gospodarki Komunalnej, wydziałem Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych, Biurem Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej.

Pełniącym obowiązki dyrektora wydziału Gospodarki Komunalnej został Jarosław Miechowiecki, obecny dyrektor wydziału Komunikacji Urzędu Miasta, który do czasu powołania nowego dyrektora wydziału Gospodarki Komunalnej będzie łączył obie funkcje.

(info: UM Zamość)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.