Peregrynacji symboli ŚDM w Zamosciu

Trwają już przygotowania do XXXI Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016. Obok przygotowania organizacyjno-logistycznego niezwykle ważne jest przygotowanie duchowe. Przygotowanie duchowe to przede wszystkim modlitwa. Wiele środowisk modli się już w intencji Światowego Dnia Młodzieży, który będzie przeżywany w Polsce. Ważnym etapem przygotowania duchowego jest pielgrzymowanie Krzyża Światowych Dni Młodzieży. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., delegacja polskiej młodzieży otrzyma od Ojca Świętego Franciszka Znaki Światowych Dni Młodzieży: Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Kopię Obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nawiedzą wszystkie diecezje Polski.

Perygrynacja symboli ŚDM w Zamościu odbywała się w dn. 2-4.05.2015.

2 maja, czyli w święto Matki Bożej Królowej Polski, do naszej diecezji przybyły znaki Światowych Dni Młodzieży: Krzyż Roku Świętego i kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Symbole przywiozła z Sandomierza do Zamościa delegacja z naszej diecezji, na czele z ks. bp. Marianem Rojkiem.Pierwszym przystankiem dla Symboli stał się kościół rektoralny św. Katarzyny w Zamościu, następnie symbole odwiedziły Katedrę Zamojską, 3 maja symbole odwiedziły Stary Szpital, kościół MB.Kr. Polski, Szpital JP II, Zakład Karny na ul. Hrubieszowskiej. o godz. 19.20 odbyła się Droga Krzyżowa od parafii ZNMP w Zamościu do parafii św. Krzyża w Zamościu. 4 maja symbole wędrowały po zamojskich gimnazjach nr.2, 4, 7, 5, 3 gdzie odbywały się nabożeństwa młodzieży przy symbolach.

Bardzo ciekawa jest historia Krzyża Światowych Dni Młodzieży. W dniu 13 marca 1983 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał otwarcia zlokalizowanego w pobliżu Bazyliki św. Piotra w Rzymie, przy ulicy Pfeiffer, Centrum Młodzieżowego San Lorenzo. W homilii, wówczas wygłoszonej Papież powiedział: „Centrum staje się w ten sposób siłą rzeczy miejscem, w którym ma królować Krzyż. Dokąd pójść w tym świecie, z grzechem i winą, bez Krzyża? Krzyż bierze na siebie całą nędzę świata, która rodzi się z grzechu. On objawia się jako znak łaski. Przyjmuje naszą solidarność i zachęca do ofiary za innych. Także w krzyżu cierpiących i w naszym własnym krzyżu rozpoznajemy narzędzie Odkupienia, bramę Zmartwychwstania. Bowiem właśnie na krzyżu Pan pokonał grzech i śmierć” (L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 3/1983, s. 14).

Młodzież, skupiona przy tym ośrodku, w wyjątkowy sposób włączyła się w uroczystość otwarcia Jubileuszowego Roku Odkupienia w dniu 25 marca 1983 r. Tego dnia, o godzinie 17.00, Ojciec Święty przybył do kościoła Sancti Stephani Aetiopum znajdującego się w Ogrodach Watykańskich. Przy tej starożytnej świątyni oczekiwali na Papieża kardynałowie, biskupi, kapłani oraz alumni. Przybyła także młodzież z Centrum San Lorenzo. Młodzież przyniosła prosty, drewniany, duży Krzyż o wymiarach: 380 cm x 175 cm. Został on włączony do procesji pokutnej, która rozpoczęła się o godzinie 17.20. Procesji tej przewodniczył Ojciec Święty Jan Paweł II wspierając się na tradycyjnym pastorale patriarszym zwanym ferula (ma kształt potrójnego krzyża). W procesji młodzież z Centrum San Lorenzo niosła wspomniany Krzyż. Krzyż Roku Świętego, przekazany młodzieży przez Ojca Świętego Jana Pawła II na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Odkupienia w dniu 22 kwietnia 1984 r. stał się „Krzyżem Młodych”, „Krzyżem Pielgrzymującym”, a po pewnym czasie otrzymał tytuł: „Krzyż Światowych Dni Młodzieży”.

W trudnych chwilach, których nie brakuje w życiu każdego człowieka, nie jesteście sami. Jezus daje wam swoją Matkę – napisał do młodych Jan Paweł II.

Od Niedzieli Palmowej 2003 r. obok Krzyża Światowych Dni Młodzieży pielgrzymuje też ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Obraz ten znajduje się w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie.

Powstanie bazyliki wiąże się z ciekawą legendą. Według niej Najświętsza Maryja Panna ukazała się we śnie papieżowi Liberiuszowi i patrycjuszowi Giovanniemu. Poleciła im, aby w miejscu, gdzie latem spadnie śnieg, stanął kościół Jej poświęcony. W nocy z 4 na 5 sierpnia 352 r. Wzgórze Eskwilińskie pokryła warstwa śniegu. Papież wyznaczył wówczas miejsce pod przyszłą świątynię. Sykstus III (432–440), pragnąc uczcić zakończenie soboru w Efezie, na którym ogłoszono dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi, postanowił gruntownie przebudować tę świątynię. W ciągu wieków bazylika, nazwana Santa Maria Maggiore – Matki Bożej Większej, była rozbudowywana i ozdabiana.

więcej info.na temat ŚDM http://www.sdm.zamojskolubaczowska.pl/?lang=pl

Fotorelacja: Janek Cios

Droga Krzyżowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *