Partner ZSP Nr 5 Mecenasem Oświaty Zamojskiej

Dyrekcja ZSP Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu wystąpiła z wnioskiem o przyznanie panu Tomaszowi Poździkowi – właścicielowi firmy TOM-POZ OGRODY prestiżowego tytułu Mecenasa Oświaty Zamojskiej. Pan Tomasz Poździk w ciągu ostatnich 10 lat współpracował z ZSP Nr 5 w Zamościu. Jego wielokierunkowe działania na rzecz rozwoju i promocji szkoły wpłynęły pozytywnie na realizację statutowych zadań ZSP Nr 5w Zamościu. Współpraca przyczyniła się do znacznego wsparcia finansowego placówki.

4 lutego 2016 r. Prezydent Miasta Zamość, Andrzej Wnuk, oraz z-ca prezydenta, Andrzej Zastąpiło, uhonorowali pana Tomasza Poździka zaszczytnym mianem Mecenasa Oświaty Zamojskiej. Podczas gali w zamojskim ratuszu laureat otrzymał statuetkę oraz dyplom uznania. Szczególne podziękowania za współpracę właściciel firmy otrzymał od obecnego na uroczystości dyrektora ZSP Nr 5 w Zamościu – pana Antoniego Turzynieckiego.

Najważniejsze z działań prowadzonych przez firmę TOM-POZ OGRODY na rzecz ZSP Nr 5 w Zamościu to: organizacja praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych dla uczniów uczęszczających do klas o profilu technik architektury krajobrazu. Pan Tomasz Poździk służył młodzieży dobrą radą i doświadczeniem. Warto nadmienić, że Mecenas Oświaty Zamojskiej sfinansował także wyjazd delegacji uczniów klas o profilu technik architektury krajobrazu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych i opiekunów na Targi Architektury Krajobrazu GARDENIA w Poznaniu w latach 2014 i 2015. Poznańskie Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu są jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce i w naszej części Europy.

Pan Tomasz Poździk był również współorganizatorem konkursów plastycznych dla uczniów gimnazjów oraz zakupił atrakcyjne nagrody w konkursach Ogród Twoich marzeń, Twój Kraj-Obraz, a także nagrody w konkursie na Świąteczny Stroik Bożonarodzeniowy, organizowanym dla uczniów ZSP Nr 5 w Zamościu. W ramach współpracy pan Tomasz prezentował własne osiągnięcia oraz sprzęt małej architektury krajobrazu służący do zakładania i pielęgnacji zieleni podczas corocznie organizowanych w ZSP Nr 5 w Zamościu tzw. Dni Otwartych Szkoły. Właściciel firmy TOM-POZ OGRODY przygotował i zakupił materiały promocyjne dla szkoły, m. in.: plakaty, teczki, elementy dekoracyjne służące do wystroju korytarzy szkolnych, przekazał banery reklamowe na uroczystość obchodów 90–lecia szkoły i Zjazdu Absolwentów. Współpraca z dyrekcją ZSP Nr 5 w Zamościu to także wieloletnia pomoc dla internatu, m. in.: w wykonywaniu dekoracji podczas Wigilii w szkolnym internacie, montaż szopki bożonarodzeniowej oraz zakup mebli do internatu. Dzięki uprzejmości pana Poździka została wykonana rewitalizacja terenów zieleni wokół szkoły oraz przed wejściem do internatu. Od firmy TOM-POZ OGRODY kilkukrotne wsparcie finansowe otrzymała także Sekcja Podnoszenia Ciężarów Klubu Sportowego AGROS Zamość działająca przy ZSP Nr 5 w Zamościu.

W imieniu całej społeczności ZSP Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową bezinteresowną pomoc na rzecz ZSP Nr 5 w Zamościu i liczymy na dalszą owocną i wielokierunkową współpracę.

Info. i fot.: Monika Poździk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *