Otwarcie wystawy „Inspiracje twórczością Pawła Pierścińskiego” – ZDK, 05.02.2015 r.

05.02.2015 r.o godz. 17.00 w Zamojskim Domu Kultury, ul. Partyzantów 13, odbyło się otwarcie wystawy Zamojskiej Grupy Fotograficznej pt. „Inspiracje twórczością Pawła Pierścińskiego”.

INSPIRACJE TWÓRCZOŚCIĄ PAWŁA PIERŚCIŃSKIEGO to trzecia wystawa zbiorowa ZGF. Kielecka Szkoła Krajobrazu i jej twórca Paweł Pierściński stały się inspiracją do stworzenia tej wystawy. Nadrzędnym celem ZGF było pokazanie specyficznego krajobrazu Roztocza i Zamojszczyzny, jego piękna oraz udokumentowanie jego form, jego przemian i zmian powodowanych działalnością człowieka. Na wystawie zaprezentowano prace Pawła Pierścińskiego.

Autorzy fotografii: Bogdan Cabaj, Jerzy Cabaj, Jan Cios, Mirosław Chmiel, Marek Jawor, Klaudia Kowalczuk, Witold Miąsik, Stanisław Orłowski, Piotr Płachciński, Waldemar Siatka, Henryk Szkutnik, Dariusz Szopa, Mirosław Teterycz, Jan Wardach, Leszek Wygachiewicz.

Gościem honorowym był Prezydent Andrzej Wnuki i Dyrektor ZDK Janusz Nowosad.

Patronat nad wystawą objęło Miasto Zamość, Zamojski Dom Kultury, Stowarzyszeni KULTURA DLA ZAMOŚCIA.

Zamojska Grupa Fotograficzna – grupa ludzi, których połączyły dwie rzeczy: zainteresowanie fotografią oraz mieszkanie w tak pięknym mieście jakim jest Zamość.
ZGF skupia ludzi różnych profesji, w różnym wieku.
ZGF jest kontynuatorką działań „Zamojskiej Grupy Fotografików”, powstałej w 1976 roku przy Wojewódzkim Domu Kultury w Zamościu.
Grupa działa w ramach stowarzyszenia „Kultura dla Zamościa”.
Siedzibą grupy jest Zamojski Dom Kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *