Odkrycia na Placu Stefanidesa w Zamościu

Zamość – Zespół Staromiejski – Plac Stefanidesa.

Pod koniec września bieżącego roku rozpoczęły się roboty związane z przebudową Placu Stefanidesa i ulicy Łukasińskiego. Zgodnie z warunkami konserwatorskimi ustalonymi w decyzji na realizację tej inwestycji, podczas robót ziemnych prowadzone są badania archeologiczne. Po zdjęciu nawierzchni Placu przystąpiono do usuwania podbudowy, wykonanej z nasypu piaszczystego i wówczas pojawiły się pierwsze fragmenty reliktów architektonicznych.

W południowo-zachodniej części Placu Stefanidesa odsłonięto korony murów fundamentowych historycznego budynku, a w ich obrębie natrafiono na sklepienie wejścia do piwnicy. Natomiast w południowo-wschodniej części Placu odsłonięto na razie mur fundamentowy jednej ze ścian kolejnego historycznego budynku.Badania archeologiczne prowadzone obecnie na terenie budowy będą miały na celu odsłonięcie, datowanie i zadokumentowanie odkrytych reliktów architektonicznych historycznej zabudowy.

Źródło: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.