Oblężenie Zamościa podczas powstania Chmielnickiego w 1648 r

Oblężenie Zamościa podczas powstania Chmielnickiego w 1648 roku:
Na przełomie października i listopada kozacka armia podeszła pod Zamość. Bohdan Chmielnicki podjął próbę zdobycia tego miasta-twierdzy, ale bez wiary w sukces. W I poł. XVII wieku Zamość był najnowocześniejszą i najpotężniejszą twierdzą w Rzeczypospolitej i Europie Wschodniej. Okalały go potężne fortyfikacje z licznymi bastionami. O stan techniczny murów, artylerii oraz liczebność załogi stale dbał Jan Sobiepan Zamoyski – III Ordynat Zamojski (a także szwagier Jeremiego Wiśniowieckiego).

Siły najeźdźców szacowano na kilkanaście tysięcy ludzi. Twierdzy broniło około 4700 ludzi (w tym 2100 piechoty, 200 rajtarów, 1400 szlachty i 1000 mieszczan) pod dowództwem kasztelana elbląskiego Ludwika Wejhera i margrabiego Władysława Myszkowskiego. W mieście schroniło się wielu uciekinierów z okolicznych wsi i miasteczek, a nawet z Rusi, Podola i Wołynia. Podczas oblężenia uwidoczniła się wada konstrukcyjna twierdzy. Kozacy przekopali groblę szczebrzeską i spuścili wodę ze stawu, odsłaniając południową część fortyfikacji. Zmusiło to obrońców do skoncentrowania na tym odcinku dużych sił. Chmielnicki nie miał jednak dużych dział pozwalających na zdobycie Zamościa szturmem, poza tym zbliżała się zima, do której oblegający nie byli przygotowani. Natomiast obrońcy nie mogli liczyć na odsiecz, nie posiadali także dostatecznej ilości żywności niezbędnej do wykarmienia załogi i ludności, która szukała schronienia za murami twierdzy. Dlatego już po 17 dniach zawarto korzystny dla obu stron układ o wypłaceniu przez zamościan okupu./Wikipedia/

26 maja o godz. 21 grupy rekonstrukcyjne przedstawiły nocną bitwę XVI Szturmu Twierdzy Zamość, przy Bastionie VII.

W tym ciekawym przedsięwzięciu udział wzięli m. in.:
Podolski Regiment Odprzodowy z Krakowa, Małopolska Chorągiew Husarska, Kujawska Brać Szlachecka, Korpus Artylerii Najemnej, , Dragoni Zebrzydowskiego, Rebel Regiment, Maleus Maleficarum, Kozacy Ukraina, Oleksij Rudenko, Kiemlicze-Poczet Bieganowskiego,  Komputowa Białystok, Majkut –Tatarzy, Husarze Lublin, Sobiepany, Żółty Regiment – Gniew T. Lentz, Pracownia REKO Zawieprzyce, MAŁOPOLSKA ZGRAJA SARMACKA, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego, Andrzej Rudawski, Poruszaki Kraków Swawolna jednostka wspierająca, Chorągiew Jazdy Rzeczpospolitej, Regiment von Armim

W widowisku wzięło udział około 150 osób walczących, 10 koni oraz około 15 armat. Dużą grupę stanowili goście z Ukrainy.

Szturm Twierdzy Zamość. A.D. 2018

Opublikowany przez Życie Zamościa 26 maja 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *