Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego

W poniedziałek 29 lutego 2016, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbyło się w spotkanie poświęcone bohaterom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Wydarzenie zorganizowane w ramach Przystanku Historia IPN Zamość, działającego w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał.

Gości przywitali: Andrzej Urbański Dyrektor Muzeum Zamojskiego, Jacek Welter Dyrektor IPN Lublin i Wojciech Kondrat. Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu: “Żołnierze Wyklęci”. Rozmowę na temat II Inspektoratu Zamojskiego AK poprowadził dr Sławomir Poleszczak (OBEP IPN w Lublinie). Poruszane tematy dotyczyły m.in. działalności płk. Mariana Pilarskiego ps. “Jar” – zamordowanego przez komunistów w 1952 r., na Zamku Lubelskim. O swoim dziadku opowiadał wnuk Dariusz Pilarski. Panowie Marcin Krzysztofik i Artur Piekarz (OBUiAD IPN) zebranym gościom przedstawili cmentarz na Ul. Unickiej w Lublinie jako miejsce pochówków ofiar więzienia na Zamku w Lublinie w latach 1944-1954. Zaprezentowano również komplet narzędzi chirurgicznych oddziału mjr. Hieronima Dekutowskiego “Zapory”, przekazany przez prof. Gabriela Wójcika, który otrzymał go pod opiekę od gwardiana zakonu Bernardynów w Radecznicy o. Hugolina Ryby w 1947 r. Już wkrótce narzędzia zostaną udostępnione zwiedzającym na ekspozycji muzealnej w Pawilonie pod Kurtyną.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć i dokumentów dotyczących II Inspektoratu Zamojskiego AK, Grzegorz Filipek zaprezentował umundurowanie, sprzęt i uzbrojenie partyzanckie a dla chętnych osób został udostępniony film “Konspiracja w Klasztorze”.

Info. i fot.: Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.