O relacjach przedsiębiorców i konsumentów na konferencji

Jak uniknąć sporów z klientem? Jak powinny wyglądać relacje między przedsiębiorą a konsumentem? Czym jest skimming i jak się przed nim bronić? To główne tematy jakie poruszono dzisiaj (13 czerwca) na konferencji  „Przedsiębiorca i konsument – wspólne cele”., którą zorganizowała  zamojska Delegatura Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej.

Wśród poruszanych zagadnień znalazły się  kwestia pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w związku ze sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług, a co za tym idzie polubowne załatwienie sporu bez potrzeby dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

W konferencji udział wzięli m. in.  Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie – Kazimierz Mareczka, Dyrektor Delegatury Inspekcji Handlowej w Zamościu Anna Subocz-Chachuła, Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu – Katarzyna Mazur, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszowie Lubelski – Edyta Pawłowska-Krawczy, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zamościu – Marzena Mazurek, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Hrubieszowie – Barbara Matyka oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Biłgoraju – Zenon Małysz.

Głównymi celami konferencji były: podnoszenie poziomu ochrony konsumenta i przedsiębiorcy, budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy stronami obrotu handlowego oraz dobre obyczaje przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *