O przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie

Za nami kolejny wykład z cyklu “Akademia Zamojska dla rodziny”. Tematem spotkania było
“Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie”. Wykład wygłosiła dr Halina Iwańczyk z Zakładu
Pedagogiki AZ.

Dr Halina Iwańczyk jest wykładowcą Akademii Zamojskiej, a także jest dyrektorem i prowadzi zajęcia
w Archidiecezjalnym Studium Życia Rodzinnego w Lublinie. Podczas swojego wystąpienia dr H.
Iwańczyk cytowała m. in. fragmenty encykliki “Humanae vitae” Pawła VI, List św. Pawła do Efezjan,
poezję ks. Jana Twardowskiego oraz publikacje psychiatry Elżbiety Sujak “Życie jako zadanie”
i “Rozważania o ludzkim rozwoju”.’

Przygotowanie do życia jako małżonkowie i do życia rodzinnego odnosi się do każdego człowieka,
niezależnie od przynależności religijnej i ta decyzja jest tak ważna, że nie może być wynikiem
improwizacji bądź pośpiesznych wyborów. Wybór współmałżonka jest jednym z zadań rozwojowych
wczesnej dorosłości. Rozwój człowieka dokonuje się m.in. poprzez rozszerzanie zakresu zadań i
odpowiedzialności, poprzez stawianie nowych zadań do realizacji i w ten sposób zmusza do
przekroczenia dotychczasowych sprawności, wyrywa z rutyny automatyzmów działania. Do nowych
zadań człowiek musi dorosnąć. Musi rozszerzyć swoją wiedzę i pogłębić ją, sprawdzić umiejętności –
czy są wystarczające wobec nowych obowiązków oraz przyswoić sobie nowe metody działania. (…)
Można powiedzieć, że rozwój człowieka dokonuje się w toku życia i przez życie. A drogą życia dla
wielu osób jest małżeństwo. Na samym początku zapytajmy więc, co oznacza ten termin – mówiła
dr Halina Iwańczyk.

W dalszej części spotkania wykładowca AZ zwróciła uwagę na dwie różne wizje małżeństwa.
– W pierwszej z nich małżeństwo stanowi wypadkową egocentrycznego, bywa, że samolubnego
oczekiwania szczęścia osobistego. Jawi się jako związek osób połączonych uczuciem miłości, w której
dominuje erotyzm, pożądanie skupione na atrakcyjności zmysłowej. Zawarcie małżeństwa w takiej
wizji stanowi punkt dojścia w rozwoju miłości. Niektórzy nawet składając życzenia młodej parze
mówią nowożeńcom “Żebyście się zawsze tak kochali”. Od tej pory zadaniem małżonków jest
pielęgnowanie i utrzymanie w miłości w możliwie niezmienionym kształcie. Szczęście w takiej relacji
stanowi dar losu, a sama miłość jest w niej wartością nadrzędną, której człowiek biernie się
podporządkowuje. To uczucie miłości stawia się nawet ponad prawem moralnym. Wszystko
usprawiedliwia subiektywnie określone prawo do szczęścia. Wierność małżonków i trwałość związku
opiera się na intensywności uczucia. A trzeba pamiętać, że uczucia przychodzą i odchodzą. Jeśli
małżonkowie ewentualnie chcą podjąć jeszcze jakieś zadania, to dotyczą one głównie rodzicielstwa,
często traktowanego jako element dodatkowy.

Druga zaś wizja małżeństwa i ślubowanie małżeńskie stanowi punkt wyjścia do rozwoju miłości jako
więzi ludzi połączonych wspólnym powołaniem i życiem. (…) Powołanie to jest to wszystko, co nie jest
moją wolą. Powołanie to nie przywilej, to odpowiedzialność i obowiązek. Takie małżeństwo wie, że
wzruszenie uczuciowe, pożądanie zmysłowe są nietrwałe, więc wierność i trwałość czynią
przedmiotem swego przyrzeczenia wobec Boga Stwórcy. Małżeństwo tak rozumiane nie jest
instytucją czysto ludzką. (…) Sama zaś miłość traktowana jest jako zadanie do realizacji w ciągu
trwania wspólnoty. Taka wizja małżeństwa eksponuje poczucie powinności wynikających z podjętych
zobowiązań, nastawia bardziej na przyszłość niż na teraźniejszość, zakładając rozwój osób
tworzących tę relację ku dojrzałości. Samą relację traktuje jako wartość nadrzędną w stosunku do
indywidualnego szczęścia. Cechami charakterystycznymi tej relacji są wolny wybór, równość praw
małżonków, trwałość i nierozerwalność małżeństwa oraz jego świadoma płodność – mówiła dr

Iwańczyk. – Do takiej wizji małżeństwa trzeba dorosnąć. Pomyślna jej realizacja prowadzi do
zadowolenia oraz sukcesu, natomiast niepowodzenie w jej wypełnieniu czyni człowieka
nieszczęśliwym. Konieczność solidnego przygotowania do małżeństwa, w poczuciu odpowiedzialności
za siebie oraz innych wymaga świadomości i dojrzałości osobowej, która leży u podstaw
szczęścia małżeńskiego i rodzinnego. Bowiem takie mamy rodziny, jakie są małżeństwa.

Wykład dr Haliny Iwańczyk pt. “Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie” odbył się
20 kwietnia 2022 r. w kościele rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu.

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *