O organizacji, dziejach i likwidacji Ordynacji Zamojskiej

Właśnie dzisiaj (5 października) w Muzeum Zamojskim otwarto wystawę  obrazującą historię ordynacji rodowej Zamoyskich, powołanej do życia przez hetmana i kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego w 1589 roku.

Wystawa „Ordynacja Zamojska 1589-1944. Organizacja – Dzieje – Likwidacja” prezentuje eksponaty ze zbiorów:

Biblioteki Narodowej w Warszawie

Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Muzeum Zamojskiego w Zamościu

Zbiorów prywatnych rodziny Zamoyskich.

 Jak pisze dr Jacek Feduszka:

W kontekście 355 lat istnienia Ordynacji Zamojskiej wystawa nawiązuje także do innych, wybranych ordynacji rodowych na obszarze Rzeczypospolitej, m.in. Ordynacji Ostrogskiej z 1601 r. i Ordynacji Kozłowieckiej z 1903 roku. Celem wystawy jest także zaprezentowanie zagadnień związanych modernizacją i unowocześnieniem gospodarki w dobrach ziemiańskich w XIX i XX wieku. Szczególnie ważna była tu rola Ordynacji Zamoyskich, począwszy od działań X Ordynata Andrzeja Zamoyskiego (zm. 1792 r.) oraz XII Ordynata Stanisława Kostki Zamoyskiego (zm. 1856 r.) i jego następców na przełomie XIX i XX wieku. Ich działania na polu gospodarczym stanowiły wzór dla innych ziemian, a nowoczesne działania gospodarcze postawiły dobra Ordynacji Zamojskiej wśród najlepiej urządzonych i prowadzonych majątków na ziemiach polskich.

Harmonogram związany z wystawą, która dostępna jest dla zwiedzających w salach wystaw czasowych prezentuje się następująco:

Październik 2019 r.

czwartki – 17 i 24 X 2019 r. od godz. 12.00 do 13.30 – oprowadzania kuratorskie w czwartki:

Sobota, 19 X 2019 r. godz. 14.00 – wykład: „Geneza ordynacji rodowych na ziemiach polskich w XVI – XVII. Ustanowienie Ordynacji Zamojskiej”

Listopad 2019 r.

Czwartki – 7, 14, 21, 28 XI 2019 r. od godz. 12.00 do 13.30 – oprowadzania kuratorskie

sobota 18 XI 2019 r. godz. 14.00 – wykład: „Charakterystyka działań gospodarczych w Ordynacji Zamojskiej w XVII i XVIII w.”

Grudzień 2019 r.

Czwartki – 5,12,19 XII 2019 r. od godz. 12.00 do 13.30 – oprowadzania kuratorskie

sobota 14 XII 2019 r. godz. 14.00 – wykład: „Ordynacja Zamojska w XIX i XX wieku”.

Zapraszamy do obejrzenia relacji Mirosława Chmiela  z otwarcia wystawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *