Muzyk i pedagog w Zamojskiej Alei Sław

Dzisiaj (20 września) na ul. Grodzkiej odsłonięto kolejną pamiątkową tablicę z brązu na której swoje odciski stóp utrwaliła Małgorzata Dybowska.

Małgorzata Dybowska współpracowała z Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, organizując wspólnie tą instytucją festiwal „Zamojskie Dni Muzyki”, pełniąc od ponad dwudziestu lat funkcję dyrektora festiwalu, występując także na festiwalowych koncertach w roli prelegenta oraz pianisty-akompaniatora. Jest inicjatorką i założycielką Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Muzycznych w Zamościu, organizowanych również wspólnie z naszą Orkiestrą Symfoniczną. W czasie trwania kursów pełniła funkcję dyrektora.

Obok działalności pedagogicznej wiele lat zajmowała się promocją polskiej kultury oraz młodych artystów muzyków, prowadząc równolegle działalność prelegencką i publicystyczną. Współpracowała z Zamojskim Kwartalnikiem, pisząc artykuły o festiwalu „Zamojskie Dni Muzyki” oraz z „Uniwersytetem III wieku” w Zamościu. Jej działalność na przestrzeni ponad trzydziestu lat na rzecz Zamościa miała i ma ogromny wpływ na kształtowanie się kulturalnego oblicza „Hetmańskiego Grodu” i przynosi naszemu miastu zaszczyt i prestiż.

Wydarzenie, które towarzyszyło 40. Zamojskim Dniom Muzyki uświetnił występ muzyków Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego i koncert młodego i niezwykle utalentowanego zamościanina, aktora teatralnego, wokalisty i kompozytora, multiinstrumentalisty – Sambora Dudzińskiego.

Małgorzata Dybowska jest rodowitą zamościanką. Naukę muzyki rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Zamościu, w  klasie fortepianu prof. Anny Górskiej. Ukończyła Szkołę Muzyczną II st.  im. Józefa Elsnera w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Henryka Radziwonowicza i w klasie rytmiki. Dyplom ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem otrzymała w roku 1971 w Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Wychowania Muzycznego, w klasie dyrygowania prof. Henryka Wojnarowskiego. Podjęła również studia na wydziale historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku muzykologii.

Od 1972 r. zatrudniona została w macierzystej uczelni – w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, aktualnie UMFC, na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. W l. 1984-1994  pracowała w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu, w l. 1995 – 2008 zatrudniona była  w Ministerstwie Kultury i Sztuki, później Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w l. 2008-2011 pracowała w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Od czerwca 2019 r. podjęła współpracę z Radiem Chopin, opracowując każdego miesiąca Kalendarium Chopinowskie.

Małgorzata Dybowska otrzymała tytuł honorowy Animatora Kultury z rąk Prezydenta Zamościa (2001). Odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP (2003). Otrzymała też Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007). Otrzymała odznaczenie państwowe „Medal złoty za długoletnią służbę”, nadany przez Prezydenta RP (2011). Marszałek Województwa Lubelskiego przyznał też bohaterce odznaczenie „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” (2011). Z rąk Prezydenta Zamościa otrzymała honorowy tytuł Ambasadora Kultury (2012). Otrzymała także nagrodę I stopnia JM Rektora UMFC (2015).     

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *