Msza Krzyżma – jedyna taka Msza w roku

Rozpoczęło się Triduum Paschalne, a dzisiaj czyli w Wielki Czwartek przypada wspomnienie ustanowienia Eucharystii, sakramentu kapłaństwa oraz rozważanie przykazania miłości bliźniego, której wzór daje Chrystus. Tego dnia sprawuje się tylko jedną Eucharystię – Mszę Wieczerzy Pańskiej. Wyjątkiem są katedry, w których rano celebruje się Mszę Krzyżma.

Od Wielkiego Czwartku, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia  Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Ranem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, ma miejsce szczególna Msza św. W Katedrze Zamojskiej o godz. 10.00 odbyła się Msza Krzyżma, podczas której kapłani naszej Diecezji odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, a Ks. Bp Marian Rojek dokonał poświecenia Oleju Chorych, używanego do namaszczania chorych, oraz konsekracji Oleju Krzyżma Świętego, używanego podczas udzielenia sakramentu chrztu, bierzmowania i kapłaństwa a także przy poświęcaniu kościołów i ołtarzy. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.

Zapraszamy na naszą fotorelację

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.