„Mój Zamość 1960-1980 ” – album Stanisława Orlowskiego

„Mój Zamość 1960-1980” autorstwa założyciela i Honorowego Prezesa ZTF Pana Stanisława Orłowskiego to tytuł albumu, który został zaprezentowany 31 marca 2016 r o godz.18.00 w Fortecznym Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej w Zamościu.

Album jest zbiorem fotografii szczególnie prezentującym życie mieszkańców miasta Zamościa w tamtych latach. Autor nie skupiał się nad zabytkami miasta lecz chciał przekazać dla pokoleń czasy minione, atmosferę tamtych lat, modę i jak ludzie spędzali swój wolny czas. Jak sam autor z sentymentem mówi, widać było życie w tamtych latach a dzisiaj w dobie komórek, internetu nie mamy czasu dla siebie.

Album do nabycia w Zamojskim Ośrodku Informacji Turystycznej,  Fortecznym Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej w Zamościu.

Stanisław M. Orłowski – urodzony w 1934 r. w Zamościu, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego. Jest też absolwentem Technikum Budowlanego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Życie zawodowe poświęcił budownictwu i zabytkom Zamojszczyzny, pracując między innymi w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, Wydziale GKIM Urzędu Miasta, Pracowniach Konserwacji Zabytków, Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków i Państwowej Służbie Ochrony Zabytków. Obecnie na emeryturze.
Fotografią zainteresował się w latach 1950-tych. W okresie 1959-1961 był członkiem lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, a w roku 1961 inicjatorem powołania dożycia Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, któremu prezesował do roku 2012, prowadząc społecznie od 1988 r. zamojską Galerię Fotografii Ratusz.
Od 2012 roku prezes honorowy ZTF, członek honorowy „zasłużony dla fotografii polskiej” Fotoklubu RP, członek honorowy Związku Polskich Fotografów Przyrody i Towarzystwa Fotograficznego im. Osterloffa w Radomsku, członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików.
Uprawia głównie fotografię krajoznawczą i rodzajową, choć nie stroni od innych dziedzin, jak: architektura, portret, reportaż. Szczególnym obszarem jego zainteresowań jest rodzinne miasto Zamość, któremu poświęca znaczną część swojej działalności twórczej.

Fotorelacja Janek Cios

Foto. Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *