“Liczbowe zmagania Kubusia Puchatka” w Szkole Podstawowej Nr 7

14 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zamościu odbyła się XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas drugich zamojskich szkół podstawowych „Liczbowe zmagania Kubusia Puchatka”.

W konkursie wzięły udział 3-osobowe reprezentacje z ośmiu zamojskich szkół podstawowych: SP nr 2, 3, 4, 7, 9, Smart School, Społeczna oraz Katolicka Szkoła Podstawowa.

Organizatorem konkursu była Pani Dyrektor Alicja Dubel oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP Nr 7: Pani Bożena Greszta i Pani Anna Pintal. Barwne, tematyczne dekoracje wykonała Pani Marta Słomianowska.

Formuła  konkursu oparta była w głównej mierze na zabawach liczbowych. Razem z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi dzieci wkroczyły w magiczny świat liczb, rozwiązując różnorodne łamigłówki i szarady matematyczne. Głównym celem konkursu było rozwijanie u dzieci zainteresowań matematycznych, ukazanie matematyki jako twórczej i fascynującej dziedziny wiedzy, którą można się doskonale bawić.

Korelacja treści matematycznych, polonistycznych i społeczno-przyrodniczych sprawiła, iż konkurs stał się dla dzieci bardziej atrakcyjny. Wzmocniło to wewnętrzną motywację uczestników, zachęciło do dalszych poszukiwań i twórczego rozwiązywania problemów.

Zgodnie z tradycją konkurs składał się z dwóch części. Pierwszą część stanowiła indywidualna, pisemna praca dzieci, natomiast w drugiej części uczniowie pracowali w zespołach reprezentujących daną szkołę. Na końcowy wynik składała się suma punktów uzyskanych w obu częściach konkursu.

Oto końcowe wyniki tegorocznej edycji:
I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4: Michał Jacek, Kacper Popielec, Kacper Urbańczyk.
II miejsce – drużyna z Katolickiej Szkoły Podstawowej:  Michał Walczak, Wiktor Mańkut, Albert Sowa.
III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2: Oliwia Knap, Marcin Pisarczyk, Piotr Kasiedczak.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody  rzeczowe. Uroczystość zakończono wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w następnych edycjach “Liczbowych zmagań Kubusia Puchatka”!

Tekst: B. Greszta, A. Pintal
Zdjęcia: A. Gregorowicz, K. Serafin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.