Krajobrazy Pawła Pierścińskiego w Zamościu!

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zaprosiło dzisiaj na prawdziwą fotograficzną gratkę!  28 kwietnia o godzinie 16:00 w Galerii Fotografii Ratusz odbyło się otwarcie wystawy żyjącej legendy polskiej fotografii Pawła Pierścińskiego pt. Krajobrazy.

Na wystawę pt. „Krajobrazy” składają się pozornie oswojone, dobrze znane wszystkim elementy, takie jak: pagórki, łagodnie zarysowane pasma górskie, wąwozy, pasy rolniczych poletek, sylwetki zabudowań, trawiaste miedze, rytmiczne powtarzalne zagony zaoranej ziemi, ciemne plamy lasu etc. Ogromny dorobek artysty fotografika i jego zasługi organizacyjne dla środowiska fotograficznego, doceniano wielokrotnie przyznając mu liczne nagrody i odznaczenia. Pawła Pierścińskiego wyróżniono m.in.: honorowymi odznakami Artysta FIAP, Excellent FIAP i Es FIAP, przyznawanymi przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej. Swoje prace eksponował na kilkunastu wystawach indywidualnych i ponad 250 ekspozycjach zbiorowych, uzyskując 120 nagród i wyróżnień. Kielecki Krajobraz w ujęciu Pierścińskiego wystawiano wielokrotnie za granicą m.in.: na Biennale Sztuki w Paryżu (1967 r.), Biennale Sztuki w Sao Paulo (1967 r.), Salonie Fotograficznym w Cremonie (1969 r.), i wielu innych.

Paweł Pierściński – artysta fotografik, należy do głównych animatorów, teoretyków i przedstawicieli Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – niezwykle oryginalnego i wyrazistego nurtu w fotografii artystycznej. Główną inspiracją i tworzywem artystycznym w pracach Pawła Pierścińskiego, od początku drogi twórczej jest rodzimy krajobraz wiejski Gór Świętokrzyskich, Ponidzia i okolic Kielc. Można powiedzieć, że do dziś, autor pozostaje niestrudzonym promotorem i propagatorem jego naturalnego, niepowtarzalnego piękna. Uwiecznia je w albumach, publikacjach regionalnych, a ogromna ilość fotogramów układa się w otwarte cykle: „Portret Ziemi Kieleckiej”, „Struktury”, „Krajobrazy z pierwszym planem” etc. Sam Paweł Pierściński określa swoją postawę twórczą z pozycji „dokumentatora”, odkrywającego za pomocą aparatu, świat struktur obecnych w pejzażu.

Paweł Pierściński jest honorowym członkiem Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego

Wystawa współfinansowana przez Miasto Zamość.
Ekspozycja czynna do 16.07.2017 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *