Jest już raport oddziaływania na środowisko planowanej spalarni

Dzisiaj (5 kwietnia) spółka Veolia Wschód złożyła raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej

rozbudowy ciepłowni przy ul. Hrubieszowskiej w Zamościu.

Jak zapewniono podczas dzisiejszej konferencji prasowej „wnioski płynące z raportu jednoznacznie potwierdzają korzyści środowiskowe i brak negatywnego wpływu na otoczenie zarówno pod względem krajobrazowym jak i materialnym”.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przygotowała firma SAVONA PROJECT specjalizująca się w projektach związanych z energetycznym wykorzystaniem odpadów komunalnych w Polsce m.in. w: Bydgoszczy, Szczecinie czy Rzeszowie.

Rozbudowa ciepłowni w Zamościu  ma na celu zastąpienie ciepła wytwarzanego przy udziale węgla przez ciepło wytwarzane przy udziale paliwa alternatywnego RDF. Ze względu na ograniczoną skalę dostosowaną jedynie do wielkości produkowanego lokalnie paliwa RDF będzie pierwszym takim projektem w Polsce, który wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego i będzie jednocześnie rozwiązaniem problemu odpadów dla Zamościa. Instalacja ma przetwarzać około 15 500 ton paliwa alternatywnego RDF rocznie.

Dopuszczono do spalania jedynie dwa typy paliwa o kodach:

19.12.12 czyli „Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 czyli Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne – produkowane w sortowni Regionalnego Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

oraz

19.12.10 czyli „Odpady palne (paliwo alternatywne)” które w myśl prawa nie mogą być składowane tylko termicznie przetwarzane.

Zrezygnowano ze spalania odpadów przemysłowych w tym np. gumy.

Jak poinformowali reprezentanci spółki przy opracowaniu raportu wzięto pod uwagę blisko 50 aktów prawnych w tym m. in. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022, Krajowego plan gospodarki odpadami 2022, Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla powiatu Grodzkiego Zamość na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czy też Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Zamość.

Inwestycja zakłada zastąpienie mocy wytwórczych ciepła w ilości 5 MWth w istniejącej od wielu lat ciepłowni zlokalizowanej na terenie spółki Veolia Wschód Sp. z o.o. w Zamościu. Ta moc zaspokoi ok. 22% zapotrzebowania na energię cieplną co oznacza zmniejszenie ilości spalanego węgla o 8 482 tony rocznie.  Jak wynika z raportu blok opalany RDF’em będzie emitował od kilkudziesięciu do kilkuset razy mniej pyłów i gazów NOx, SO2 oraz CO2 niż aktualnie stosowana technologia opartych na węglu.

Raport wskazuje jednoznacznie, że planowana inwestycja przyczyni się do znaczącej redukcji zanieczyszczeń i dalszej poprawy jakości powietrza. Jej lokalizacja na terenie ciepłowni w obszarze przemysłowym Zamościa powoduje, że nie będzie praktycznie widoczna dla otoczenia – powiedział Roman Trześniowski Członek Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o.

Jak zapewniono eksploatacja bloku nie spowoduje także uciążliwości związanych np. z odorami czy odczuwalnym zwiększeniem ruchu drogowego – instalacja będzie wykorzystywać rozwiązanie polegające na utrzymywaniu podciśnienia w hali rozładunkowej, z której powietrze używane jest bezpośrednio w procesie spalania, paliwo będzie dostarczane do ciepłowni transportem 3-5 samochodów ciężarowych dziennie.

Obowiązujący zakaz składowania odpadów o wysokiej kaloryczności w połączeniu z ograniczonymi możliwościami ich termicznego przetwarzania powodują, że samorządy w całej Polsce zaczynają mieć problem z utylizacją tych odpadów lub ich na nią nie stać. RIPOK w Dębowcu jest obecnie jednym z nielicznych na terenie całego Województwa Lubelskiego, który ma jeszcze umowę na płatny odbiór paliwa alternatywnego. Ta sytuacja może się już wkrótce zmienić, dlatego budowa bloku na paliwo alternatywne RDF wydaje się być niezbędne dla zapewnienia stabilności gospodarki odpadowej Miasta i Gmin Powiatu Zamojskiego. – powiedział Andrzej Piotrowski, Kierownik Projektu Waste to Energy Veolia Energia Polska.

Spółka liczy się z dalszymi protestami społecznymi dlatego kontynuowana będą kampanie edukacyjne, spotkania informacyjne z mieszkańcami i przedstawicielami samorządu oraz kolejne wyjazdy studyjne do zakładów termicznego przetwarzania odpadów. Planowane jest także powołanie rady społecznej złożonej z przedstawicieli Miasta Zamość, Gminy Zamość i Powiatu Zamojskiego oraz naukowców i reprezentantów lokalnych mediów.

Z 500-ciuset stronnicowym dokumentem zapoznać można się na stronie projektu rozbudowy zamojskiej ciepłowni – jest do pobrania na stronie https://obiegprzyszlosci.pl/

Zapraszamy do obejrzenia materiału z konferencji:

Prezentacja raportu oddziaływania na środowisko planowanej spalarni firmy Veolia

Opublikowany przez Życie Zamościa Piątek, 5 kwietnia 2019

Prezentacja raportu oddziaływania na środowisko planowanej spalarni firmy Veolia

Opublikowany przez Życie Zamościa Piątek, 5 kwietnia 2019

One thought on “Jest już raport oddziaływania na środowisko planowanej spalarni

  • 12 kwietnia 2019 o 12:48
    Permalink

    Do załatwienia są dwie sprawy. Szybka budowa eko spalarni i bezwzględne kary dla spalających syf w piecach bo nas trują.
    W innych miastach są patrole dronów i ilość trujących śmieci spalanych w piecach spadła

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *