Inauguracja Roku Bolesława Leśmiana w Morandówce

28 listopada 2016 na XXIV Sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji Radni Miasta podjęli uchwałę aby w 140 rocznicę urodzin Bolesława Leśmian – poety, który między rokiem 1922 a 1935 oficjalnie mieszkał w Zamościu rok 2017 ogłosić Rokiem Bolesława Leśmiana w Zamościu.

Na mocy postanowienia wydanego 10 maja 1922 roku Bolesław Leśmian otrzymał awans na stanowisko rejenta, który zadecydował o przeniesieniu go do kancelarii w Zamościu. Tak właśnie zaczął się, trwający 13 lat, burzliwy związek poety z jednym z najpiękniejszych renesansowych miast Polski.

Do obchodów 140 rocznicy urodzin Bolesława Leśmiana dołączyła również restauracja Morandówka. W patio Morandówki odbywało się  wspólne czytanie poezji poety przygotowane przez Książnicę Zamojską. Nawet przez wspaniałe stroje przygotowane przez organizatorów wspólnego czytania mogliśmy się poczuć jak za czasów poety- wspaniały pomysł.

Lista osób czytających poezję Bolesława Leśmiana 22 stycznia 2017 r. w Morandówce.
Danuta Kawałko, Książnica Zamojska – Data urodzenia (Jarosław Marek Rymkiewicz,  Leśmian. Encyklopedia, Warszawa 2001)
Patryk Pawelec, student UMCS, aktor, recytator, laureat wielu prestiżowych nagród w ponadregionalnych konkursach teatralno-recytatorskich, m.in. zdobywca Grand Prix       61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce (2016)
Karolina Fidler-Niemczuk, Książnica Zamojska – Nazwisko (Jarosław Marek
Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia, Warszawa 2001)
Andrzej Zastąpiło, zastępca Prezydenta Miasta Zamość
Magdalena Dołgan, zastępca Prezydenta Miasta Zamość
Zofia Piłat, prezes Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Elżbieta Gnyp, zamojska plastyczka, regionalistka, prezes Zamojskiego Towarzystwa
Renesans (1992). M.in. organizuje Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki (w 2016 roku
odbyło się piąte biennale), gromadzi Leśmianową Kolekcję Sztuki – jest to unikatowy zbiór,na który składają się dzieła podarowane przez artystów biorących udział w wystawach dedykowanych jednemu z największych poetów XX wieku, mieszkańcowi Zamościa w latach 1922-1935  – Bolesławowi Leśmianowi. Wystawy Zamojskiego Leśmianowe Biennale Sztuki organizowane są w Zamościu od 2007 roku.
Andrzej Urbański, dyrektor Muzeum Zamojskiego
Elżbieta Gnyp, prezes Zamojskiego Towarzystwa Renesans
Joanna Budzyńska, radna Rady Miasta Zamość
Jerzy Tyburski, dyrektor BWA Galeria Zamojska, o zbiorach ilustracji do twórczości
Bolesława Leśmiana w BWA Galeria Zamojska
Agnieszka Binduga, Książnica Zamojska – Leśmianowa Zofia z Chylińskich (Jarosław  Marek Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia, Warszawa 2001)
Dorota Nowosad, radna Rady Miasta Zamość
Maria Stręciwilk-Gościcka, radna Rady Miasta Zamość
Lidia Stanisławek, polonistka
Krystyna Łepik, słuchaczka Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Sławomir Bartnik, zamojski księgarz, regionalista, prezes Towarzystwa    Leśminowskiego (2007)
Adam Kutyła, radny Rady Miasta Zamość
Agnieszka Matwiejczuk, bibliotekarka, animatorka życia literackiego
Jerzy Tyburski, dyrektor BWA Galeria Zamojska
Dominika Czubek, Książnica Zamojska – Bruliony z Rakowieckiej (Jarosław Marek
Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia, Warszawa 2001)
Barbara Kotyła, mieszkanka Zamościa
Stanisława Igras, mieszkanka Zamościa
Jadwiga Opiela, słuchaczka Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Alicja Małek, słuchaczka Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Jadwiga Maszewska
Zbigniew Dmitroca, poeta, publicysta, tłumacz poezji Bolesława Leśmiana z języka
rosyjskiego
Agnieszka Linek, mieszkanka Zamościa
Adam Pawlik, radny Rady Miasta Zamość
Alicja Pikuta, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zubowicach
Anna Knyszewska, mieszkanka Zamościa
Danuta Kawałko, dyrektor Książnicy Zamojskiej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.