Goście z programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Zamościu

W dniach 26- 30 września 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Zamościu gości 19 nauczycieli ze szkół z Włoch, Turcji, Rumunii, Bułgarii i Irlandii Północnej, z którymi zamojska „dwójka” współpracuje, realizując projekt „Internet jest kluczem” w ramach międzynarodowego Programu Erasmus+.
Jest to już kolejne spotkanie grupy partnerskiej. Tym razem odbywa się w Zamościu.
Podczas wizyty studyjnej delegacje z krajów partnerskich zapoznają się z polskim systemem edukacyjnym oraz organizacją pracy szkoły. Będą obserwować zajęcia edukacyjne w różnych klasach, podczas których wykorzystywana jest technologia informacyjna, komputerowe programy edukacyjne, a także umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Planowane są też spotkania z władzami miasta, uczniami, nauczycielami i przedstawicielami rodziców. Będzie więc okazja do przedstawienia dotychczasowych działań w ramach programu, prezentacji przykładów dobrej praktyki szkolnej oraz poznania kultury i zwyczajów panujących w różnych krajach Unii Europejskiej. Dzisiaj przygotowywany był program artystyczny prezentujący kulturę naszego kraju. Gospodarze zaplanowali też czas na poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych naszego miasta i regionu. Będzie to niewątpliwie ważny tydzień w życiu społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 w Zamościu. (materiał nadesłany)

Fotorelacja Janek Cios

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.