Fotowoltaika w PGK

25 marca 2022 roku Prezes Małgorzata Bzówka reprezentująca PGK Zamość Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Era PV – Prąd ze Słońca Sp. z o.o. reprezentowaną przez Wojciecha Olborskiego – Prezesa Zarządu na Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1MW na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.

PGK Zamość ogłaszało trzy postępowania przetargowe, dwa pierwsze zostały unieważnione z uwagi na przekroczenie kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji.

W trzecim postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę̨ nr 1, złożoną̨ przez Wykonawcę̨: Era PV Sp. z o.o., ul. Święcicka 57, 05-860 Płochocim.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2020 roku za kadencji zarządu Jarosława Maluhy i Andrzeja Lubczyka.

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.2.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy: 30.11.2022 r.

Wartość zamówienia: 3 503 466,00 zł netto

Dofinansowanie: 1 809 817,47 zł netto

Ilość modułów : ok. 1780 o mocy 545Wp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *