Comenius Day – piknik europejski w zamojskim Ekonomiku!

Comenius Day – piknik europejski w zamojskim Ekonomiku!
Pod taką nazwą nauczyciele i uczniowie zamojskiego Ekonomika podsumowali dwuletni wielostronny międzynarodowy projekt pod nazwą Wartości demokratyczne a zróżnicowanie językowe (Democratic Values and Linguistic Diversity) realizowany w ramach Programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” organizując festyn oraz konferencję sprawozdawczą z realizacji projektu.

Imprezę otworzyła Dyrektor Szkoły, Pani Alicja Ciupa. Przywitała zebranych uczniów i nauczycieli Ekonomika, przybyłych uczniów i nauczycieli z Gimnazjum Nr 2 w Zamościu oraz gości specjalnych – absolwentów szkoły sprzed 55 lat, którzy ukończyli wówczas Technikum Służb Plantacyjnych o specjalizacji Kontraktacja Roślin Przemysłowych Ozimych.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu przedstawiła główne cele projektu DVALD, szkoły partnerskie biorące udział w przedsięwzięciu oraz dane statystyczne i ilościowe dotyczące realizowanego projektu. Podziękowała również koordynatorom oraz nauczycielom biorącym udział w przygotowaniu pikniku Comenius Day.

Po wystąpieniu otwierającym spotkanie, głos zabrał Mariusz Szczuchniak, szkolny koordynator projektu. Omówił on wszystkie produkty i rezultaty projektu: projektową tablicę informacyjną, wpisy dokonywane na stronach www zarówno Ekonomika jak i głównej koordynatora w Hiszpanii (http://www.iesjavirtual.es/comenius), wpisy na blogu oraz platformie Wiki, przedstawił przebieg konferencji internetowych oraz projekt rozmówek multimedialnych publikowanych na www szkoły. Podczas konferencji zaprezentowane były wersje fizyczna i elektroniczna innych produktów projektu – ulotka propagująca wartości demokratyczne, wykonana przez uczniów ZSP Nr 1. Uczestnicy konferencji obejrzeli również kolejne produkty projektu DVALD: plan wspólnego czytania, fragment wspólnej sztuki pod tytułem „Don Quijote and his travels with Nasreddin Hoddja, Yordan Radichkov, Vlad Tepes, Nicholas Experiensky and Giovanni Boccaccio”, zawody sportowe przeprowadzone w duchu zasad FAIR PLAY, książka kucharska z typowymi przepisami kulinarnymi charakterystycznymi dla kuchni narodowych szkół partnerskich i inne. Wszystkie one zostaną opublikowane wkrótce na platformie European Shared Treasure.
W dalszej części spotkania uczniowie i nauczyciele biorący udział w poszczególnych mobilnościach przygotowali i zaprezentowali galerie zdjęć z wyjazdów, w których uczestniczyli. W tej części się odbyły się również dwa konkursy na żywo: Konkurs wiedzy o Programie Comenius – Uczenie się przez całe życie i projekcie Democratic Values and Linguistic Diversity oraz zawody „Mini piłki nożnej – FAIR PLAY”. W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna z Gimnazjum Nr 2 w Zamościu, zaś w kategorii chłopców – drużyna Ekonomik Comenius Zamość. Zwycięstwa te były jednak symboliczne, ponieważ w całych zawodach zwycięzcami byli wszyscy. Respektowali oni bowiem zasady FAIR PLAY, co było najważniejszą ideą rozegranych zawodów. Rozdano również nagrody dla uczestników Konkursu na projekt gadżetu promującego projekt DVALD wykonanego w technologii 3D.

Ostatnim zaplanowanym punktem pikniku Comenius Day była degustacja tradycyjnych potraw krajów szkół partnerskich. Uczestnicy kosztowali więc hiszpańskich churros i tapas, rumuńskiej mamałygi i naleśników, tureckiej pide, włoskiej pizzy i ravioli, bułgarskiej banitsy i sałatki szopskiej czy naszych regionalnych polskich cebularzy i pierogów z różnymi nadzieniami. Palce lizać!!!
Piknik Comenius Day podsumował dwa lata wytężonej pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli zamojskiego Ekonomika wykonanej w ramach projektu Democratic Values and Linguistic Diversity. Gdyby pokusić się o opisanie tego projektu w liczbach w porządku rosnącym, wyglądałoby to następująco:
2 – liczba lat realizacji projektu;
6 – liczba krajów, z których pochodzą szkoły partnerskie biorące udział w projekcie;
39 – liczba wyjazdów nauczycieli i uczniów Ekonomika w ramach projektu;
105 – liczba uczniów biorących pośrednio lub bezpośrednio udział w działaniach projektowych (mobilności, konkursy, praca wychowawcza i dydaktyczna);
1 000+ – liczba kilometrów przebytych w ramach mobilności;
20 000€ – kwota dofinansowania projektu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
Nieskończoność – liczba wrażeń, przeżyć, uczuć i doświadczeń związanych ze zrealizowanym projektem.
Więcej informacji na stronie www.ekonomikzamosc.pl/comenius

materiał: Mariusz Szczuchniak

Fotorelacja Janek Cios

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.