Wystawa Sławomira Tomana – BWA Galeria Zamojska, 06.11.2014 r.

6 Listopada 2014 r o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych GALERIA ZAMOJSKA odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Sławomira Tomana pt. Suma rozłączna.

Sławomir Toman
SUMA ROZŁĄCZNA
W koncepcji dzieł Tomana uderza duża ambiwalencja, jak też łatwość przechodzenia między poszczególnymi znaczeniami: od powierzchowności do nieprzeniknionej głębi, od dosłowności do intelektualizmu, od groteski do paradygmatu absurdu ludzkiej egzystencji.
Suma rozłączna to kolekcja wyselekcjonowana z obrazów, które powstawały na przestrzeni dwudziestu lat. Prezentowane płótna nie zawsze pojawiały się w tej samej, co tu, konfiguracji. Toman od lat pozostawia większość swoich prac bez tytułu, otwierając się na perspektywy kolejnych aranżacji. Dzięki czemu, podobnie jak w Grze w klasy Cortazara, między poszczególnymi cząstkami Sumy rozłącznej ujawniają się luźne pola semantyczne,
tworzą łańcuchy dla każdego odbiorcy innych, na nowo odkrywanych asocjacji.
(Justyna Gorzkowicz)

Sławomir Toman
Urodzony w 1966.

Malarz, dydaktyk, kurator wystaw. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Ecole Regionale des Beaux-Arts w Rennes we Francji. Nominowany do Paszportu Polityki (2003). Stypendysta Ministerstwa Kultury RP (2002) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji (1995). Laureat nagrody magazynu o sztuce Arteon (2001).
Od 1997 roku związany z Instytutem Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie (aktualnie pełni funkcję prodziekana). Prezes Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia w Lublinie, członek Otwartej Pracowni w Krakowie oraz lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Członek rad programowych kilku galerii oraz juror konkursów artystycznych.

Zajmuje się przede wszystkim malarstwem, które jest klasyczne w formie i pop-banalne w treści. Na płótnach Tomana odnajdziemy bohaterów kultury popularnej. Plastikowe gadżety wytwarzane przemysłowo, poddane malarskiej interpretacji oraz wyizolowaniu z pierwotnego kontekstu, stają się nośnikami krytyki współczesnego konsumpcjonizmu.
Pojedyncze obrazy autor zestawia ze sobą tworząc nowe znaczenia i narracje.

Fotorelacja: Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.