Bieżuń z wizytą w Zamościu

8 października br. w Zamościu gościła z wizytą 40 osobowa delegacja władz miasta i mieszkańców Bieżunia z okazji 300 rocznicy urodzin Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego. O godz.10.w Sali Consulatus Zamojskiego Ratusza odbyła się konferencja prasowa z udziałem burmistrza Miasta Bieżunia Andrzeja Szymańskiego i posła na Sejm z Sierpca Waldemara Olejniczaka.

Można powiedzieć,że miasto Bieżuń ma ścisłe powiązania z Zamościem, ponieważ w XVIII wieku była to własność Zamoyskich. Andrzej Hieronim Franciszek Zamoyski (1716 – 1792) – kanclerz wielki koronny, marszałek Trybunału Koronnego, wojewoda inowrocławski w latach 1757-1764, starosta halicki, lubelski, brodnicki i rostocki. Goście z Bieżunia zwiedzili Zamość, złożyli kwiaty w kryptach gdzie pochowani zostali Ordynaci Zamoyscy oraz spotkali się z prezydentem Miasta Andrzejem Wnukiem oraz z potomkiem Kanclerza Marcinem Zamoyskim. Jak powiedział nam burmistrz Miasta Bieżunia Andrzej Szymańskie ustalono z prezydentem miasta, że władze Zamościa dołożą wszelkich starań w pomoc dla Bieżunia odnośnie jak otrzymać środki finansowe na rewitalizację pałacu Kanclerza Wielkiego Koronnego hr. Andrzeja Zamoyskiego aby uzyskał blask jak w XVIII w. Poseł na Sejm z Sierpca Waldemara Olejniczaka, również zaoferował swoją pomoc z Ministerstwa Kultury na odbudowę pałacu w Bieżuniu.

Jak dodał burmistrz Bieżunia Andrzej Szymański, że w Polsce nie ma takiej instytucji jak Muzeum Konstytucji Polskiej. Na zbiegu dwóch dróg wojewódzkich, malowniczej doliny rzeki Wkry można byłoby takie muzeum utworzyć. W pałacu Zamoyskich powinno znajdować się cyfrowe muzeum, któro będzie pokazywało dzieje Konstytucji Polskiej z tą najważniejszą która się ukazała w maju 1791 r. i również pozostałe konstytucje, które w Polsce miały miejsce z pewnego rodzaju interpretacjami, faktografią do tego, tak żeby ludzie odwiedzający mieli możliwość skorzystania z wiedzy merytorycznej z tego co było w XVIII w i później. Hr. Andrzej Zamoyski był posłem i przygotowywał podwaliny pod właśnie Konstytucję 3 maja,  dostał zadanie opracowanie kodyfikacji prawa polskiego w 1776 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pałac Zamoyskich w Bieżuniu, fot. Wikipedia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.