Betlejemskie Światło Pokoju 2016 – „Odważnie twórzmy pokój” dotarło do Zamościa

W niedzielę 11 grudnia o 9:00 w Kościele Świętego Józefa w Svicie pod Popradem (Słowacja) czekało na światło ponad 1 650 harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy zaraz po ceremonii przekazania zawiozą Światło w rodzinne strony. W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją drogę, by znaleźć się na wigilijnych stołach tych, którzy chcą przyjąć je do swoich domów.

16 grudnia 2016 /piątek/ o godz. 11.00 odbyła się uroczystość przekazania BŚP środowiskom harcerskim hufca ZHP Zamość w Kościele Św. Katarzyny w Zamościu podczas mszy św. pod przewodnictwem księdza Biskupa Mariana Rojka oraz  poświęcenie opłatka.

Ks. Bp. Marian Rojek powiedział do zebranych zuchów, harcerzy, opiekunów .. ,, potrzebujemy światła aby to co jest istotne by to zauważyć, by to odkryć , by to zobaczyć. I oczekujemy jakiegoś źródła światła, któro oświetla, ale również oświetla drugiego człowieka abyśmy mogli go zobaczyć. Potrzebujemy również wewnętrznego światła takiego spojrzenia gotowości by zobaczyć głębiej by widzieć głębiej, byśmy poznawali to co jest prawdziwe. To nie jest wcale takie oczywiste, że ludzie rozpoznają co w ich życiu nadaje jakąś jasność, jakieś promieniowanie. Troski lęki często nas ogarniają, przeszkadzają w naszym życiu, żeby w tym życiu dostrzec jakieś światło. Niektóre osoby są w swoim sercu zranione, tak że nie są w stanie zaufać Dobrej Nowinie owym uszczęśliwiającym wydarzeniom, które będziecie zapowiadać idąc z tym betlejemskim światełkiem do ludzi niosąc im nadzieję, ale dla nas jest takie światło, którego my nie potrafimy zauważyć. Istnieje światło co przez wszystko przenika i tę światłość Pan Bóg zapowiada już w Starym Testamencie. Ową jasnością zapowiedzianą jest Jezus Chrystus, Boży Syn, On rozjaśni nasze życie, On oświetli nasze życiowe drogi. Teraz to zadanie stoi przed wami zuchy , harcerze by to betlejemskie światło zanieść do ludzi,  …..

Historia BŚP

W 2016 roku Betlejemskie Światło Pokoju przybędzie do Polski po raz 26. Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Hasło 2016 „Odważnie twórzmy pokój”

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5, 9)

Świat spowity jest konfliktami i wojnami. My, ludzie bardzo potrzebujemy pokoju wokół siebie, a przede wszystkim w sobie. Zapalone w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem pokoju, który jest darem. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Odważnie twórzmy pokój”.

Pokój trzeba szerzyć – wnosić i wprowadzać w codzienne życie, powinien dotyczyć naszego działania! Betlejemskie Światło Pokoju zachęca nas wszystkich do tego, byśmy w sposób czynny, bardzo praktyczny i konkretny doprowadzali do zgody tam, gdzie jej nie ma i szerzyli miłość oraz tolerancję wśród tych, którzy takiego pokoju nie doświadczają.
My, harcerze nie możemy reprezentować postawy pasywnej. Zatem tworzenie pokoju wymaga od nas, harcerzy i wszystkich ludzi, wielkiego wysiłku, wyrzeczeń, poświęcenia, opanowania nerwów, a czasem nawet własnych ambicji i emocji, oznacza często rezygnację z własnego, „ja”.
Tworzenie pokoju to sztuka dobrze pojętego kompromisu, to sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia. Dla nas, to szukanie dobra w drugim człowieku. Przekazując płomień z Betlejem chcemy pokazać, że taka postawa jest możliwa, trzeba mieć tylko dobrą wolę, służyć bliźniemu bez względu na to, kim i jaki on jest! Tworzenie pokoju to szukanie dobra w drugim człowieku.

Wnioski wynikające z hasła?
1. Nie czekaj na pokój, lecz wnoś go ze sobą wszędzie, gdzie przebywasz: do twojej rodziny, małżeństwa, miejsca pracy, Kościoła, drużyny, hufca i chorągwi.
2. Po prostu kochaj ludzi – nawet jeśli mają trudny charakter i – o ile to tylko możliwe – staraj się żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi.
3. Troszcz się o pokój wewnątrz Twojego serca. Jeśli pokłóciłeś się z kimś, gniewasz się na kogoś, nie podajesz mu ręki lub omijasz na ulicy – przyznaj się, że nie jest ci z tym dobrze, masz wyrzuty sumienia, cierpisz. Zdobądź się na odwagę i poświęcenie: pójdź do tej osoby, przeproś, proś o wybaczenie, pojednaj się.
4. Nie bądź powodem kłótni, zwad, nieporozumień. Bądź rzecznikiem pojednania i dobrze pojętej tolerancji, bo tam gdzie pokój, zgoda i miłość – tam mieszka Bóg!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.