“Bardejov – światowe dziedzictwo UNESCO” – wernisaż wystawy

W czwartek 10 listopada 2016 roku o godzinie 18.00 w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał odbył się wernisaż wystawy “Bardejov – światowe dziedzictwo UNESCO”.

Wystawa “Bardejov – światowe dziedzictwo UNESCO” prezentuje dzieje leżącego blisko granicy z Polską słowackiego miasta, które jest prawdziwą perłą średniowiecznej architektury. Kamienne mury z basztami otaczające niewielką przestrzeń dawnego miasta, brukowany rynek obramowany pastelowymi kamieniczkami oraz gotycki, monumentalny kościół pw. św. Idziego z unikatowymi, gotyckimi ołtarzami skrzydłowymi – przenoszą nas w odległe wieki. Do tego piękny gotycko – renesansowy ratusz, który dawniej był centrum życia administracyjnego i gospodarczego obecnie mieści niezwykłe zbiory Muzeum Szriszskiego i ekspozycję prezentującą dzieje miasta i jego zadziwiająco bliskie związki z Polską. Tuż poza obrębem średniowiecznych murów, wśród współczesnej zabudowy ukrywa się jeszcze jeden klejnot miasta – suburbium, unikatowa enklawa nieistniejącego już tu świata społeczności żydowskiej.

Wpisany w 2000 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Badejow jest również miastem partnerskim Zamościa.

Na otwarcie wystawy zaprosili Andrzej Urbański Dyrektor Muzeum Zamojskiego, Boris Hanuščak Burmistrz Miasta Bardejow, František Gutek Dyrektor Muzeum Szariszskiego w Bardejowie.

Ekspozycja przygotowana została przez Urząd Miasta i Muzeum Szariszskie w Bardejowie oraz Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Instytut Słowacki w Warszawie we współpracy z Muzeum Zamojskim w Zamościu, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie i Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim. Honorowy partonat nad wystawą objęli J.E. Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce, Dušan Krištofík oraz burmistrz Bardejowa, Boris Hanuščak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.