Barcelona Tennis Academy-BTA a Zamojskie Towarzystwo Tenisowe -KT Return

19 grudnia 2015 r w Hotelu Mercure została podpisana umowa pomiędzy Barcelona Tennis Academy-BTA a Zamojskim Towarzystwem Tenisowym -KT Return dotyczy ona wzajemnej współpracy w promocji tenisa oraz stałemu podnoszeniu umiejętności w uprawianiu tej dyscypliny. Goście spotkali się przed południem z dziećmi na wspólnym treningu w hali  sportowej SP nr 9 następnie o godz. 14.00 odbyło się spotkanie z gospodarzem Miasta Prezydentem Andrzejem Wnukiem.

Strony uzgodniły wspólne działania polegające na organizowaniu obozów tenisowych(campusów) w Zamościu i Barcelonie, staży zawodniczych( wielomiesięcznych i rocznych) połączonych z edukacją szkolną w języku angielskim na terenie BTA, szkoleniu instruktorów w celu uzyskania licencji BTA.
Organizowanie turniejów tenisowych w Zamościu z udziałem zawodników z BTA (pokazowe i Masters), oraz turniejów o nagrodę BTA( tygodniowy pobyt na szkoleniu w Akademii w Barcelonie), pokazy tenisowe, możliwość korzystania z marki i doświadczenia BTA w celu pozyskiwania adeptów tenisa i rozwoju KT Return
Umowę w imieniu BTA podpisali jej wyłączni przedstawiciele na Polskę
: Andrzej Milewski i Jacek Podkościelny a ze strony zarządu ZTT KT Return :prezes Krzysztof Kalinowski, Jerzy Romański i Jerzy Osoba.a także obecni w Zamościu dyrektorzy BTA :
Juan Carlos Baguena
Jordi Camalat Vellbona

Już w lutym w okresie ferii zimowych strony planują zorganizowanie tygodniowego obozu tenisowego w Akademii Tenisowej w Barcelonie. ( info.Jacek Podkościelny)

Fotorelacja Janek Cios

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.