78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego – uroczystości w Zamościu

Obchody w dniu 27 września 2017 r w Zamościu.
O godz 14.00 w Katedrze Zamojskiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu od wprowadzenia pocztów sztandarowych rozpoczęła się Msza Święta, celebrowana przez księdza Konrada Zalewskiego, który również głosił okolicznościową homilię, rozpoczynająca obchody uczczenia rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Zamościu.
Po Mszy Świętej przy akompaniamencie Zamojskiej Nieetatowej Orkiestry Wojskowej uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta: Akademicką, Grodzką, Łukasińskiego przez rondo Braci Pomarańskich, a następnie ulicą Partyzantów pod pomnik Armii Krajowej Inspektoratu Zamość. O godz 15,15 przy dźwiękach Hymnu narodowego w asyście pocztu flagowego z 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego została podniesiona flaga narodowa na maszt. – Zebranych uczestników uroczystości powitał Marian Derkacz V-ce Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, który jednocześnie przedstawił organizatorów uroczystości: – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość, – Parafia Katedralna pw Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, – 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu, – Urząd Miasta Zamościa.
Następnie nastąpiło podziękowanie Ks Konradowi Zalewskiemu za Mszę Świętą i patriotyczną homilię, oraz Straży Miejskiej Zamościa za zabezpieczenie porządku w czasie przemarszu uczestnikom, oraz powitanie uczestników uroczystości.
– Okolicznościowe wystąpienie wygłosił mjr dr Ryszard Maleszyk ze ŚZŻAK Okręg Zamość.
– Pismo Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka do uczestników uroczystości, odczytał pełnomocnik wojewody Sebastian Paul.
– Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość Marian Derkacz poinformował zebranych o zadaniach i przedsięwzięciach ostatnich lat związku;
Pozyskanie głównych sponsorów: w roku 2016 Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, w r.b. Grupa „AZOTY” oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na realizację celów statutowych oraz etosu Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Wydawanie książek o tematyce patriotycznej: m.in. „25 lat działalności ŚZŻAK Okręg Zamość”, „OP9”, „Pamiętnik z lasu”. Filmy; „Sachryń”, „Wyrok śmierci” , „Powstanie Zamojskie 1942-1944”. Obecnie trwają prace nad nowym filmem o D-cy OP Józefie Smiechu ps „Ciąg”. Dbamy o dobre imię AK i nie pozwalamy szkalować jej imienia wygrywając procesy sądowe o żolnierzach AK w Uchaniach. Remontujemy Muzeum Inspektoratu AK w Bondyrzu im Stanisława Prusa ps „Adam”. Organizujemy konkursy historyczne o żołnierzach AK i BCh- już 8 edycji, współorganizujemy konkursy międzyszkolne. Uczestniczymy w uroczystościach religijno- patriotycznych nie tylko w naszym okręgu, oraz fundowaniu nowych pamątkowych tablicach i pomnikach.
– Apel Pamięci – Przedstawił kpt Adam Pazyna z 3 ZBZ, następnie salwą honorową i cisza uczczono pamięć bohaterów.
– Na zkończenie uczestnicy uroczystości pod pomnikiem inspektoratu AK, złożyli wieńce i kwiaty, a Marian Derkacz Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość bardzo serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za liczny udział, szczególnie młodzieży szkół zamojskim, harcerzom oraz pocztom sztandarowym.

Uroczystości przygotowali również;
Kompania Honorowa i poczet flagowy z 3 Zamojskiego Bat. Zmechanizowanego.
Warta Honorowa: 3 ZBZ i Straz Miejska Zamościa.
W uroczystości udział wzięli: – Joanna Jabłońska – Asystent Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego,
– Sebastian Paul – Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka,
– Witold Marucha – Dyrektor Delegatury w Zamościu Lubelskiego UW,
– Marcin Grabski – Sekretarz Miasta Zamość, Agnieszka Kowal – Dyrektor Wydziału UM, – Służby Garnizonu Zamość: kpt Adam Pazyna 3 Zamojski Bat. Zmech.; – kpt Tomasz Pilip – Komenda WKU w Zamościu, – płk Marian Puszka – Komendant Straży Miejskiej, – insp. Andrzej Mioduna – KM Policji, – mjr Krzysztof Stefanowski – Dyrektor ZK, – bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu.
– Janina Kalinowska – Prezes oraz Maria Bednarz i Milena Marczak – Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, – Marek Splewiński – Prezes Stowarzyszenia Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, Weterani i Kombatanci oraz członkowie Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręgu Zamość, Poczty Sztandarowe: WP, ŚZŻAK, Policji, Funkcjonariuszy ZK, Straży Pożarnej, Harcerzy i Młodzieży Szkolnej, Związków, Stowarzyszeń, Zarząd Oddziału Zamość NSZZ Solidarność oraz media.
Dyrekcje, nauczyciele i uczniowie z Zamościa: Szkół Podstawowych Nr 4 im Stefana Batorego, Nr 6 im Szymona Szymonowica, Nr 7 z Oddz. Integr. im Adama Mickiewicza, Nr 8 im. Orląt Lwowskich i SP Nr 9, Gimnazjum Nr 5 im Sybiraków, LO: Nr I im. Jana Zamojskiego, II im. Marii Konopnickiej, CSM Zamość, Zepoły Szkół Ponadgimnazjalnych: Nr 1, Nr 3 im. Armii Krajowej, Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Środowisko Zamojskie, Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, młodzież szkolna, harcerze, nauczyciele szkół, przedstawiciele organizacji kombatanckich, związkowych, pracownicy samorządowi i instytucji społecznych, społeczeństwo miasta i Okręgu Zamość.

Głównym sponsorem uroczystości: Grupa „AZOTY”

27 września 1939 r. w oblężonej przez Niemców Warszawie powołana została tajna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski pod dowództwem gen. Michała Karaszewicza – Tokarzewskiego – pierwsza organizacja zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego.
Służba Zwycięstwu Polski ( PSZ ) – konspiracyjna organizacja wojskowa mająca toczyć walkę przeciw okupantom. Jej cele obejmowały walkę ; wyzwolenie Polski w granicach przedwojennych, odtworzenie i reorganizacje armii polskiej oraz powołanie tymczasowych ośrodków władzy.
11 września 1998 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez aklamacje uchwalił dzień 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *