78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego – uroczystości w Zamościu

Obchody w dniu 27 września 2017 r w Zamościu.
O godz 14.00 w Katedrze Zamojskiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu od wprowadzenia pocztów sztandarowych rozpoczęła się Msza Święta, celebrowana przez księdza Konrada Zalewskiego, który również głosił okolicznościową homilię, rozpoczynająca obchody uczczenia rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Zamościu.
Po Mszy Świętej przy akompaniamencie Zamojskiej Nieetatowej Orkiestry Wojskowej uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta: Akademicką, Grodzką, Łukasińskiego przez rondo Braci Pomarańskich, a następnie ulicą Partyzantów pod pomnik Armii Krajowej Inspektoratu Zamość. O godz 15,15 przy dźwiękach Hymnu narodowego w asyście pocztu flagowego z 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego została podniesiona flaga narodowa na maszt. – Zebranych uczestników uroczystości powitał Marian Derkacz V-ce Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, który jednocześnie przedstawił organizatorów uroczystości: – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość, – Parafia Katedralna pw Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, – 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu, – Urząd Miasta Zamościa.
Następnie nastąpiło podziękowanie Ks Konradowi Zalewskiemu za Mszę Świętą i patriotyczną homilię, oraz Straży Miejskiej Zamościa za zabezpieczenie porządku w czasie przemarszu uczestnikom, oraz powitanie uczestników uroczystości.
– Okolicznościowe wystąpienie wygłosił mjr dr Ryszard Maleszyk ze ŚZŻAK Okręg Zamość.
– Pismo Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka do uczestników uroczystości, odczytał pełnomocnik wojewody Sebastian Paul.
– Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość Marian Derkacz poinformował zebranych o zadaniach i przedsięwzięciach ostatnich lat związku;
Pozyskanie głównych sponsorów: w roku 2016 Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, w r.b. Grupa „AZOTY” oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na realizację celów statutowych oraz etosu Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Wydawanie książek o tematyce patriotycznej: m.in. „25 lat działalności ŚZŻAK Okręg Zamość”, „OP9”, „Pamiętnik z lasu”. Filmy; „Sachryń”, „Wyrok śmierci” , „Powstanie Zamojskie 1942-1944”. Obecnie trwają prace nad nowym filmem o D-cy OP Józefie Smiechu ps „Ciąg”. Dbamy o dobre imię AK i nie pozwalamy szkalować jej imienia wygrywając procesy sądowe o żolnierzach AK w Uchaniach. Remontujemy Muzeum Inspektoratu AK w Bondyrzu im Stanisława Prusa ps „Adam”. Organizujemy konkursy historyczne o żołnierzach AK i BCh- już 8 edycji, współorganizujemy konkursy międzyszkolne. Uczestniczymy w uroczystościach religijno- patriotycznych nie tylko w naszym okręgu, oraz fundowaniu nowych pamątkowych tablicach i pomnikach.
– Apel Pamięci – Przedstawił kpt Adam Pazyna z 3 ZBZ, następnie salwą honorową i cisza uczczono pamięć bohaterów.
– Na zkończenie uczestnicy uroczystości pod pomnikiem inspektoratu AK, złożyli wieńce i kwiaty, a Marian Derkacz Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość bardzo serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za liczny udział, szczególnie młodzieży szkół zamojskim, harcerzom oraz pocztom sztandarowym.

Uroczystości przygotowali również;
Kompania Honorowa i poczet flagowy z 3 Zamojskiego Bat. Zmechanizowanego.
Warta Honorowa: 3 ZBZ i Straz Miejska Zamościa.
W uroczystości udział wzięli: – Joanna Jabłońska – Asystent Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego,
– Sebastian Paul – Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka,
– Witold Marucha – Dyrektor Delegatury w Zamościu Lubelskiego UW,
– Marcin Grabski – Sekretarz Miasta Zamość, Agnieszka Kowal – Dyrektor Wydziału UM, – Służby Garnizonu Zamość: kpt Adam Pazyna 3 Zamojski Bat. Zmech.; – kpt Tomasz Pilip – Komenda WKU w Zamościu, – płk Marian Puszka – Komendant Straży Miejskiej, – insp. Andrzej Mioduna – KM Policji, – mjr Krzysztof Stefanowski – Dyrektor ZK, – bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu.
– Janina Kalinowska – Prezes oraz Maria Bednarz i Milena Marczak – Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, – Marek Splewiński – Prezes Stowarzyszenia Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, Weterani i Kombatanci oraz członkowie Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręgu Zamość, Poczty Sztandarowe: WP, ŚZŻAK, Policji, Funkcjonariuszy ZK, Straży Pożarnej, Harcerzy i Młodzieży Szkolnej, Związków, Stowarzyszeń, Zarząd Oddziału Zamość NSZZ Solidarność oraz media.
Dyrekcje, nauczyciele i uczniowie z Zamościa: Szkół Podstawowych Nr 4 im Stefana Batorego, Nr 6 im Szymona Szymonowica, Nr 7 z Oddz. Integr. im Adama Mickiewicza, Nr 8 im. Orląt Lwowskich i SP Nr 9, Gimnazjum Nr 5 im Sybiraków, LO: Nr I im. Jana Zamojskiego, II im. Marii Konopnickiej, CSM Zamość, Zepoły Szkół Ponadgimnazjalnych: Nr 1, Nr 3 im. Armii Krajowej, Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Środowisko Zamojskie, Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, młodzież szkolna, harcerze, nauczyciele szkół, przedstawiciele organizacji kombatanckich, związkowych, pracownicy samorządowi i instytucji społecznych, społeczeństwo miasta i Okręgu Zamość.

Głównym sponsorem uroczystości: Grupa „AZOTY”

27 września 1939 r. w oblężonej przez Niemców Warszawie powołana została tajna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski pod dowództwem gen. Michała Karaszewicza – Tokarzewskiego – pierwsza organizacja zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego.
Służba Zwycięstwu Polski ( PSZ ) – konspiracyjna organizacja wojskowa mająca toczyć walkę przeciw okupantom. Jej cele obejmowały walkę ; wyzwolenie Polski w granicach przedwojennych, odtworzenie i reorganizacje armii polskiej oraz powołanie tymczasowych ośrodków władzy.
11 września 1998 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez aklamacje uchwalił dzień 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *