7 listopada 2013 r. Wyróżnieniu dla Zamościa w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich.

ZAMOJSKIE STARE MIASTO WYRÓŻNIONE
W KONKURSIE TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH

Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni Rynku Wodnego i Rynku Solnego przeprowadzone jako część wielkiego projektu związanego z odnową zabytkowego zamojskiego kompleksu staromiejskiego została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Konkurs organizowany był pod honorowym patronatem Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Miasto Zamość otrzymało nagrodę w kategorii przestrzeń zrewitalizowana za konsekwentne utrwalanie wizerunku miasta idealnego. Konkurs został rozstrzygnięty podczas konferencji Future4Build, która w dniach 6 – 7 listopada br. odbywa się w Warszawie. W spotkaniach przedstawicieli samorządów, naukowców i architektów udział wzięli również Marcin Zamoyski Prezydent Miasta Zamość oraz Anna Gruszka, kierownik Biura Planowania Przestrzennego zamojskiego Urzędu Miasta. Prezydent Zamoyski przedstawił etapy rewitalizacji zamojskiego zespołu staromiejskiego w panelu dyskusyjnym na temat roli samorządów w zrównoważonym zagospodarowaniu przestrzeni miejskich. Moderatorem panelu był prof. Tadeusz Markowski, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Wyróżniona w konkursie TUP rewitalizacja Rynku Wodnego i Rynku Solnego została przeprowadzona w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedynego obiektu z województwa lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Projekt o wartości ponad 6,4 mln zł został zrealizowany przez Miasto Zamość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie ze śródków UE wyniosło ponad 5,4 mln zł.

Biuro Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora
Urzędu Miasta Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.